UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

20/06/2016 - XXII Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 20 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia za rok 2015 (druk 162/2016)., Opinia: Komisja Rewizyjna
3.2. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 159/2016), Opinia: Komisja Rewizyjna

 1. Zamknięcie obrad sesji.

06/06/2016 - Komisja Rewizyjna

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 6 czerwca 2016 roku o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia:

a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za 2015 r.,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 r.,
c) sporządzenie opinii o wykonaniu budżetu gminy i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
d) wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie projektów uchwał w sprawie:

 • przyjęcia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2015,
 • absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 dla Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia,

e) zaopiniowanie projektów uchwał (patrz wniosek pkt. d)

 1. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 2. Zamknięcie obrad.

23/05/2016 - XXI Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 23 maja 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XVIII/2016 i XIX/2016 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4. 1 przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2022” (druk 161/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4. 2 zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 159/2016). Opinia: Budżetowa
4. 3 zmiany Uchwały nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016 (druk nr 160/2016). Opinia: Budżetowa

 1. Interpelacje.
 2. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski
 3. Zamknięcie obrad sesji.

20/05/2016 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 20 maja 2016r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 159/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016 (druk nr 160/2016).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

20/05/2016 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 20 maja 2016r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2022” (druk 161/2016).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

25/04/2016 - XX Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2015 rok.
 4. Informacja na temat bieżących działań Gminy Jerzmanowice-Przeginia związanych z realizacją Światowych Dni Młodzieży.
 5. Zatwierdzenie protokołu nr XIII, XVI i XVII/2015 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6. 1 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej (druk nr 153/2016). Opinia: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
6. 2 przyjęcia sprawozdania za rok 2015 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 154/2016). Opinia: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
6. 3 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jerzmanowice- Przeginia na lata 2016 – 2018 (druk nr 155/2016). Opinia: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
6. 4 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 156/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
6. 5 przystąpienia gminy Jerzmanowice-Przeginia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji (druk 152/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
6. 6 zmiany Uchwały nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016 (druk nr 158/2016). Opinia: Komisja Budżetowa
6. 7 udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach (druk nr 157/2016). Opinia: Komisja Budżetowa

 1. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski)
 2. Zamknięcie obrad sesji.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER