UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

19/09/2016 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 19 września 2016r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016 (druk nr 183/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach dofinansowania budowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie"(druk 182/2016).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

16/09/2016 - Komisja Statutowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 16 września 2016r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 177/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu używania herbu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 178/2016).
 5. Wydanie opinii dotyczącej pisma w sprawie placu rekreacyjnego w centrum miejscowości Sąspów.
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

16/09/2016 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 16 września 2016r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2023” (druk nr 175/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji (druk nr 176/2016).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Racławicach (druk 179/2016).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w zasób mienia komunalnego gminy (druk 180/2016).
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

18/07/2016 - XXIV Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 18 lipca 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XX/2016 i XXI/2016 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmiany załącznika do uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 166/2016). Opinia: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.2 przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2022 (druk nr 169/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.3 przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych, podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 167/2016). Opinia: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
4.4 ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 168/2016). Opinia: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
4.5 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2016 na realizację projektu pn: Budowa zbiornika wody pitnej w m. Jerzmanowice wraz z hydrofornią (druk 170/2016). Opinia: Komisja Budżetowa
4.6 zmiany Uchwały nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016 (druk nr 171/2016). Opinia: Komisja Budżetowa
4.7 zmiany uchwały Nr XVI/110/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2022 (druk 172/2016).
Opinia: Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa publicznego
4.8 wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu honorowego obywatela Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Opinia: Komisja Budżetowa

 1. Uchwalenie rezolucji w sprawie zwiększenie limitu kwoty dofinansowania na projekt pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia”.
 2. Interpelacje
 3. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski
 4. Zamknięcie obrad sesji.

18/07/2016 - Komisja Statutowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 18 lipca 2016r. o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania tytułu honorowego obywatela Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 173/2016.
4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

18/07/2016 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 18 lipca 2016r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2016 na realizację projektu pn: Budowa zbiornika wody pitnej w m. Jerzmanowice wraz z hydrofornią (druk 170/2016).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2016 (druk 171/2016
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2022 (druk 172/2016).
6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER