UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

04/02/2016 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 4 lutego 2016r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia (druk 129/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk 130/2016).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk 131/2016).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 139/2016).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłat (druk 138/2016).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2016 (druk nr 135/2016).
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

04/02/2016 - Komisja Zdrowia

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 4 lutego 2016 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016(druk 124/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.(druk 125/2016,).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

04/02/2016 - Komisja Rewizyjna

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 4 lutego 2016 r. o godz. 15 .00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk 136/2016).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

04/02/2016 - Komisja Oświaty

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się 4 lutego 2016r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych : szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (druk 133/2016).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

03/02/2016 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 3 lutego 2016r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej (druk 127/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (druk 128/2016).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 2016 (druk 132/2016).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 88,24m², usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Przeginia nr 116, na okres 8 lat (druk 134/2016).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia(druk 140/2016).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody – drzew uznanych za pomnik przyrody (druk nr 141/2016).
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

15/01/2016 - XVII Sesja Rady Gminy (Nadzwyczajna)

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 15 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 122/2016).
3.2 zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2016 (druk 123/2016).

 1. Zamknięcie obrad sesji.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER