UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

25/04/2016 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzia się 25 kwietnia 2016 r. o godz. 14.45 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016 (druk nr 158/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach (druk nr 157/2016).
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

25/04/2016 - Komisja Zdrowia

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 25 kwietnia 2016r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej (druk nr 153/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2015 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 154/2016).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016 – 2018 (druk nr 155/2016).
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

21/04/2016 - Komisja Statutowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 21 kwietnia 2016r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2015 rok.
 4. Informacja na temat bieżących działań Gminy Jerzmanowice-Przeginia związanych z realizacją Światowych Dni Młodzieży.
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

21/04/2016 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 156/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Jerzmanowice-Przeginia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji (druk 152/2016).
 5. Zapoznanie z pismami w sprawie wykonania oświetlenia w ciągu drogi gminnej w Jerzmanowicach.
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

21/03/2016 - XIX Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 21 marca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XII i XVII/2015 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1.wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk 148/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.2.przyjęcia sprawozdania za rok 2015 z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny (druk 142/2016) Opinia: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
4.3.wyrażenia przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2016r (druk 149/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.4.wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w Sąspowie (druk 143/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.5.wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości (druk 144/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.6.uchylenia uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnej sieci kanalizacyjnej (druk 145/2016).
Opinia: Komisja Budżetowa, Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.7.udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (druk nr 150/2016). Opinia: Komisja Budżetowa
4.8.zmiany Uchwały Nr XVI/110/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2021 (druk 146/2016). Opinia: Komisja Budżetowa
4.9.zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2016 (druk 147/2016). Opinia: Komisja Budżetowa

 1. Analiza innych możliwości lokalizacji PSZOK-u na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
 2. Interpelacje.
 3. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski)
 4. Zamknięcie obrad sesji.

21/03/2016 - Komisja Rewizyjna

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 21 marca 2016 r. o godz. 16.45 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2016r.
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER