UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

14/12/2016 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 14 grudnia 2016r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zapoznanie z pismem dotyczącym wycinki drzew na działce przedszkola w Łazach.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie Jerzmanowice (druk nr 202/2016).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej (druk nr 203/2016).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Łazy (druk nr 204/2016).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na lata 2017-2027 (druk 205/2016).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2017 (druk nr 206/2016).
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

30/11/2016 - XXVIII Sesja Rady Gminy (Nadzwyczajna)

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2016.

 1. Zamknięcie obrad sesji.

30/11/2016 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 30 listopada 2016r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2016 (druk nr 196/2016).
 4. Zamknięcie obrad.

14/11/2016 - XXVII Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 14 listopad 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (druk nr 188/2016). Opinia: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
3.2 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk 189/2016). Opinia: Komisja Budżetowa
3.3 przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (druk 190/2016). Opinia: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Czytaj więcej...

14/11/2016 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 14 listopada 2016r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 (druk nr 192/2016).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach za oczyszczenie ścieków bytowo gospodarczych odbieranych za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej w roku 2017 r. (druk nr 193/2016).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Żarach (druk 191/2016).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk 189/2016).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016 (druk 194/2016).
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

14/11/2016 - Komisja Zdrowia

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 14 listopada 2016r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (druk nr 188/2016).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER