UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

17/10/2016 - XXVI Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 17 października 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XXV/2016 z Sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 185/2016). Opinia: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Opinia: Komisja Budżetowa
4.2 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 186/2016) Opinia: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Opinia: Komisja Budżetowa
4.3 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr 187/2016). Opinia: Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Interpelacje
 2. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski
 3. Zamknięcie obrad sesji.

17/10/2016 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 17 października 2016r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Omówienie sprawy przejęcia wodociągu w Łazach od „ Stowarzyszenia Wodociąg w Łazach” na rzecz Gminy.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 185/2016).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia "(druk 186/2016).
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

17/10/2016 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 17 października 2016r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Omówienie sprawy przejęcia wodociągu w Łazach od „ Stowarzyszenia Wodociąg w Łazach” na rzecz Gminy.
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

04/10/2016 - Komisja Oświaty

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się 4 października 2016r. o godz. 7.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 6. Omówienie zmian prawnych w oświacie w świetle dokumentów i przekazów medialnych.
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

19/09/2016 - XXV Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 19 września 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród w konkursie pt. „Moja Miejscowość, Moja Mała Ojczyzna”.
 4. Zatwierdzenie protokołów nr XXII/2016, XXIII/2016 i XXIV/2016 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2023” (druk nr 175/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5.2 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji (druk nr 176/2016) Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5.3 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (druk nr 181/2016). Opinia: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
5.4 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Racławicach (druk 179/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5.5 wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w zasób mienia komunalnego gminy (druk 180/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5.6 zmiany Uchwały nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016 (druk nr 183/2016). Opinia: Komisja Budżetowa
5.7 wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 177/2016). Opinia: Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa publicznego
5.8 zasad i trybu używania herbu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk 178/2016). Opinia: Komisja Statutowa i Bezpieczeństwa publicznego
5.9 przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach dofinansowania budowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie"(druk 182/2016). Opinia: Komisja Budżetowa

 1. Informacja nt. zadań wykonanych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w okresie wakacyjnym.
 2. Interpelacje
 3. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski)
 4. Zamknięcie obrad sesji.

19/09/2016 - Komisja Zdrowia

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 19 września 2016r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (druk nr 181/2016).
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER