UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

21/04/2017 - Komisja Zdrowia

Rozmiar:

21/04/2017 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

27/03/2017 - XXXII Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXXII Sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 27 marca 2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22

Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.
     
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXI/2017 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
      
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
         
4.1. przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2023”. (druk nr 226/2017).
Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
          
4.2. udzielenia dotacji celowej na opracowanie wniosku aplikacyjnego, dla Gminy Skała, w ramach wspólnego projektu pn. „Wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” oraz „Wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” (druk nr 227/2017)
Opinia: Komisja  Budżetowa
           
4.3. przyjęcia  sprawozdania za rok 2016 z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny (druk nr 231/2017).
Opinia: Komisja  Zdrowia i Pomocy Społecznej
         
4.4. przyjęcia  sprawozdania za rok 2016 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 232/2017).
Opinia: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
           
4.5. przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (druk nr 224/2017).
Opinia: Komisja Oświaty Kultury i Sportu
            
4.6. ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 225/2017).
Opinia: Komisja   Oświaty Kultury i Sportu
        
4.7. zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym (druk 228/2017).
Opinia: Komisja   Budżetowa

4.8. zmiany uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2017-2027 (druk nr 229/2017).
Opinia: Komisja   Budżetowa

4.9. zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016  Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017 (druk 230/2017).
Opinia: Komisja   Budżetowa

4.10. utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej  Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jerzmanowicach oraz nadanie jej statutu (druk 223/2017).
Opinia: Komisja   Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego
Opinia: Komisja   Oświaty Kultury i Sportu

5. Interpelacje.

6. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).

7. Zamknięcie obrad sesji.

27/03/2017 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 27 marca 2017r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zapoznanie z porządkiem obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na opracowanie wniosku aplikacyjnego, dla Gminy Skała, w ramach wspólnego projektu pn. „Wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” oraz „Wymiana  źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” (druk nr 227/2017).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym (druk 228/2017).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2017-2027 (druk nr 229/2017).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016  Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017 (druk 230/2017).

7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

27/03/2017 - Komisja Zdrowia

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 27 marca 2017r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zapoznanie z porządkiem obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania za rok 2016 z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny (druk nr 231/2017).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania za rok 2016 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 232/2017).

5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

27/03/2017 - Komisja Statutowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 27 marca 2017r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zapoznanie z porządkiem obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej  Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jerzmanowicach oraz nadanie jej statutu (druk 223/2017).

4. Bieżące sprawy, wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER