UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

29/04/2013 - XXXVII Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Uprzejmie informuję, że XXXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia odbędzie się 29 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia :

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/2013 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 4. Wręczenie przyznanych stypendiów i nagród Wójta Gminy dla uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 5. Wręczenie Uczniom, biorącym udział w konkursie literackim, plastycznym oraz wiedzy historycznej dyplomów z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jerzmanowice – Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. przystąpienia Gminy Jerzmanowice – Przeginia do Związku Międzygminnego ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach (druk nr 206/13),
7.2. zmiany uchwały nr XXXII/169/09 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk nr 209/13),
7.3. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej (druk nr 215/13),
7.4. przyjęcia sprawozdania za rok 2012 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 213/13),
7.5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach za rok 2012 (druk 210/13),
7.6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach za rok 2012 (druk 211/12),
7.7. przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 19.03.2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (druk nr 214/13),
7.8. rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda R. na Dyrektora Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach (druk nr 212/13),
7.9. zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach poprzez likwidację i zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 219/13),
7.10. wyrażenia zgody na dostawę wody mieszkańcom Woli Kalinowskiej Gmina Sułoszowa (druk nr 220/13),
7.11. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013 (druk nr 221/13),
7.12. zmiany uchwały Nr XXXVI/193/2013 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 18 marca 2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na lata 2013 – 2018 (druk nr 222/13),
7.13. utworzenia Przedszkola Samorządowego w Sąspowie (druk nr 218/13),
7.14. reorganizacji Zespołu Szkół w Jerzmanowicach poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Gotkowicach (druk 216/13),
7.15. likwidacji Szkoły Podstawowej Szklarach (druk nr 217/13),
7.16. utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach (druk nr 223/13),

 1. Interpelacje.
 2. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi).
 3. Zamknięcie obrad sesji.

26/04/2013 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 26 kwietnia 2013 r. godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach za rok 2012 (druk nr 210/13),
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach za rok 2012 (druk nr 211/13),
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013 (druk nr 221/13),
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/193/2013 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 18 marca 2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na lata 2013 – 2018 (druk nr 222/13),
 7. Rozpatrzenie pisma z dnia 27.03.2013 r. w sprawie dotacji dla klubu sportowego Przeginia,
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jerzmanowice – Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”,
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

24/04/2013 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 24 kwietnia 2013 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jerzmanowice – Przeginia do Związku Międzygminnego ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach (druk nr 206/13),
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/169/09 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk nr 209/13),
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach poprzez likwidacjęi zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 219/13),
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dostawę wody mieszkańcom Woli Kalinowskiej Gmina Sułoszowa (druk nr 220/13),
 7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

23/04/2013 - Komisja Zdrowia

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum,
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad,
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2012 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 213/13),
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej (druk nr 215/13),
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 6. Zamknięcie obrad.

23/04/2013 - Komisja Statutowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 23 kwietnia 2013 r. godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum,
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad,
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia19.03.2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (druk nr 214/13),
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminnew Jerzmanowicach poprzez likwidację i zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 219/13),
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 6. Zamknięcie obrad.

16/04/2013 - Komisja Oświaty

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu, które odbędzie się 16 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach za rok 2012 (druk 210/13),
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach za rok 2012 (druk 211/12),
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Reorganizacji Zespołu Szkół w Jerzmanowicach poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Gotkowicach (druk 216/13),
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szklarach (druk 217/13),
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Sąspowie (druk 218/13),
 8. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 9. Zamknięcie obrad.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER