UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

11/09/2013 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 11 września 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Rozpatrzenia pisma mieszkańców Domu Nauczyciela z Przegini z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany wysokości stawek czynszu dla lokali mieszkalnych.
 4. Rozpatrzenia pisma mieszkańców wsi Racławice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uwzględnienia w planowaniu budżetu na rok 2014 remontu drogi wewnętrznej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jerzmanowice – Przeginia do spółki ABM Biogaz Trzy sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce ABM Biogaz Trzy sp. z o.o.(druk 246/13),
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

26/08/2013 XL Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Uprzejmie informuję, że XL sesja Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia odbędzie się 26 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/2013 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. przystąpienia Gminy Jerzmanowice – Przeginia do spółki prawa handlowego pn „OZE Jerzmanowice – Przeginia” (druk nr 240/13),
4.2. przystąpienia Gminy Jerzmanowice – Przeginia – do realizacji projektu pn „Decydujmy Razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 239/13),
4.3. ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 238/13),
4.4. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 237/13),
4.5. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013 (druk 236/13),
4.6. zmiany uchwały Nr XXXVI/193/2013 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 18 marca 2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na lata 2013 – 2018 z późn. zm. (druk 235/12),

 1. Interpelacje.
 2. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi).
 3. Zamknięcie obrad sesji. 

26/08/2013 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 26 sierpnia 2013 r. godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Jerzmanowice – Przeginia do spółki prawa handlowego pn „Odnawialne Źródła Energii Jerzmanowice – Przeginia” (druk nr 240/13),
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jerzmanowice – Przeginia – do realizacji projektu pn „Decydujmy Razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 239/13),
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 237/13),
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2013 (druk 236/13),
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/193/2013 Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 18 marca 2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na lata 2013 – 2018 z późn. zm. (druk 235/12),
 8. Wydanie opinii w sprawie pisma Dyrektora Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad. 

23/08/2013 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 23 sierpnia 2013 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Jerzmanowice – Przeginia do spółki prawa handlowego pn „Odnawialne Źródła Energii” Jerzmanowice – Przeginia”(druk nr 240/13),
 4. Zapoznanie się z pismami w sprawie obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli gospodarstw zamieszkiwanych przez jedną osobę oraz wydanie opinii w tej sprawie przez Komisje.
 5. Wydanie opinii w sprawie pisma mieszkańców Sąspowa z dnia 9 sierpnia 2013 r. dot. naprawy drogi nr 1110/1.
 6. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad. 

21/08/2013 - Komisja Zdrowia

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 21 sierpnia 2013r. godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum,
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad,
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 238/13),
 4. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 5. Zamknięcie obrad.

21/08/2013 - Komisja Statutowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 21 sierpnia 2013 r. godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum,
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad,
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 31.08.1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (druk nr 238/13),
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jerzmanowice – Przeginia – do realizacji projektu pn „Decydujmy Razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 239/13),
 5. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
 6. Zamknięcie obrad.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER