UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

26/06/2017 - XXXVI Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 26 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Pośmiertne odznaczenie Śp. Piotra Kozera.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4. 1  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia za rok 2016 (druk 252/2017).

4. 2  udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2016 (druk nr 253/2017)

4.  Zamknięcie obrad sesji.

13/06/2017 - Komisja Rewizyjna

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia;
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za 2016 r.
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 r.,
c) sporządzenie opinii o wykonaniu budżetu gminy i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia,
d) wystąpienie z wnioskiem o sporządzeniu projektów uchwał w sprawie:

-  przyjęcia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia za rok 2016,

-  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 dla Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia,

e) zaopiniowanie projektów uchwał (patrz wniosek pkt. d).      
4. Bieżące sprawy, wolne wnioski,
5. Zamknięcie obrad.

7/06/2017 - XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 7 czerwca 2017r. (środa) o godz. 7.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia.


Porządek obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy    Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji


1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:
  3.1  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości .
4.    Zamknięcie obrad sesji.

29/05/2017 - XXXIV Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 29 maja 2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Podjęcie uchwał w sprawie:

2.1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Jerzmanowice-Przeginia ze Związku Gmin Jurajskich (druk nr 249/2017).

Opinia: Komisja Budżetowa

2.2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 36,09 m2, usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Przeginia nr 116, na czas nieokreślony (druk nr 239/2017).

Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2.3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 13,37 m2, usytuowanego w budynku komunalnym w miejscowości Racławice 54a, 32-049 Przeginia, na okres 10 lat (druk nr 240/2017).

Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2.4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w Przegini  (druk nr 241/2017).

Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2.5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w Sąspowie  (druk nr 242/2017).

Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2.6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w Racławicach  (druk nr 243/2017).

Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2.7.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w Sąspowie  (druk nr 244/2017).

Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2.8.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w Racławicach  (druk nr 245/2017).

Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2.9.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/59/2015 Rady Gminy  Jerzmanowice-Przeginia z dnia 8 czerwca 2015r. dot. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w Jerzmanowicach (druk nr 246/2017).

Opinia: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2.10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016  Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017 (druk nr 247/2017)           

Opinia: Komisja Budżetowa

 2.11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/191/2016  Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2017-2027 (druk nr 248/2017)           

Opinia: Komisja Budżetowa

3. Interpelacje.

4. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).

5.  Zamknięcie obrad sesji.

 

24/04/2017 - XXXIII Sesja Rady Gminy

Rozmiar:


Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia za 2016 rok
4. Zatwierdzenie protokołów nr XXVI/2016 oraz nr XXXII/2017 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5. 1 zmiany uchwały Nr XXIX/188/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/188/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 18 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice – Przeginia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2013r.,poz.2328 (druk nr 233/2017).
  Opinia: Komisja   Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego
5. 2 przyjęcia  oceny zasobów pomocy społecznej (druk nr 234/2017)
  Opinia: Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
5. 3 udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegini (druk nr 237/2017).
  Opinia: Komisja   Budżetowa
5. 4 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia instrumentem płatniczym (druk nr 235/2017).
  Opinia: Komisja Budżetowa
5. 5 zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016  Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017 (druk nr 236/2017).
  Opinia: Komisja Budżetowa
5. 6 utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej  Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jerzmanowicach oraz nadanie jej statutu (druk nr 223/2017).
  Opinia: Komisja   Statutowa i Bezpieczeństwa Publicznego
  Opinia: Komisja   Oświaty Kultury i Sportu
6. Interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski).
8. Zamknięcie obrad sesji.

24/04/2017 - Komisja Statutowa

Rozmiar:

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER