UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

27/02/2017 - XXXI Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 27 lutego 2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja na temat drogi krajowej nr 94

4. Zatwierdzenie protokołów nr XXVI/2016, XXIX/2016 i XXX/2017 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5. 1 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2017r. (druk nr 221/2017).

 Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5. 2 udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (druk nr 222/2017)

 Opinia: Komisja   Budżetowa

5. 3 wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. (druk nr 218/2017).

 Opinia: Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

5.4 ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 219/2017).

Opinia: Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

5. 5 zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017 (druk nr 220/2017).

Opinia: Komisja   Budżetowa

5. 6 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk nr 217/2017).

Opinia: Komisja   Budżetowa

Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

6. Interpelacje.

7. Zapytania i wolne wnioski (w tym odpowiedzi na zapytania i wnioski)

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

27/02/2017 - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się  27 lutego 2017r. o godz. 16.15 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zapoznanie z porządkiem obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. (druk nr 218/2017).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 219/2017).

5. Bieżące sprawy, wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

27/02/2017 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 27 lutego 2017r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.  Zapoznanie z porządkiem obrad.

3. Zapoznanie z pismem Mieszkańców, Sołtysa i Radnych wsi Przeginia w sprawie przywrócenia działalności Placówki Pocztowej w Przegini.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2017r. (druk nr 221/2017).
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk nr 217/2017).

6.  Bieżące sprawy, wolne wnioski.

7.  Zamknięcie obrad.

24/02/2017 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 24 lutego 2017r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Zapoznanie z porządkiem obrad.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (druk nr 222/2017).

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2017 (druk nr 220/2017).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego na realizację zadania na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia (druk nr 217/2017).

6. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Biura Rady Gminy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.

7. Bieżące sprawy, wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

19/12/2016 - XXIX Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji odbędzie się 19 grudnia 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice 372B.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów nr XXVII/2016 i XXVIII/2016 z sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie Jerzmanowice (druk nr 202/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.2. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej (druk nr 203/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.3. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Łazy (druk nr 204/2016). Opinia: Komisja Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Czytaj więcej...

15/12/2016 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 15 grudnia 2016r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice 372B, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Zapoznanie z pismem Fabryki Aktywności Młodych w kwestii finansowania działań wolontarystycznych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Krakowie (druk nr 207/2016).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016-2021 (druk nr 201/2016).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/111/2015 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice - Przeginia na rok 2016 (druk 200/2016).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na lata 2017-2027 (druk 205/2016).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2017 (druk nr 206/2016).
 9. Bieżące sprawy, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER