UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Zawiadomienia Rady Gminy

18/09/2017 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

14/09/2017 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

5/07/2017 - XXXVII Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 5 lipca 2017r. (środa) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22.


Porządek obrad XXXVII sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji

 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1 udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sąspowie (druk nr 255/2017).
      Opinia: Komisja  Budżetowa
3.2 zaopiniowania projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego (druk nr 256/2017)
      Opinia: Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.3 przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice w jego granicach administracyjnych (druk nr 257/2017).
      Opinia: Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.4 przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Przeginia w jego granicach administracyjnych (druk nr 258/2017).
      Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.5 przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy w jego granicach administracyjnych (druk nr 259/2017).
      Opinia: Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.6 przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary w jego granicach administracyjnych (druk nr 260/2017).
      Opinia: Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.7 przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów w jego granicach administracyjnych (druk nr 261/2017).
      Opinia: Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.8 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Racławice w jego granicach administracyjnych (druk nr 262/2017).
      Opinia: Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.9 przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Czubrowice w jego granicach administracyjnych (druk nr 263/2017).
      Opinia: Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.10 przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Gotkowice w jego granicach administracyjnych (druk nr 264/2017).
      Opinia: Komisja  Infrastruktury Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.11 zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 254/2017).
      Opinia: Komisja   Budżetowa
4. Zamknięcie obrad sesji.

5/07/2017 - Komisja Infrastruktury

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 5 lipca 2017r. o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.


Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego (druk nr 256/2017).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Jerzmanowice w jego granicach administracyjnych (druk nr 257/2017).
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Przeginia w jego granicach administracyjnych (druk nr 258/2017).
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Łazy w jego granicach administracyjnych (druk nr 259/2017).
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Szklary w jego granicach administracyjnych (druk nr 260/2017).
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Sąspów w jego granicach administracyjnych (druk nr 261/2017).
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Racławice w jego granicach administracyjnych (druk nr 262/2017).
10.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Czubrowice w jego granicach administracyjnych (druk nr 263/2017).
11.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia dla obszaru sołectwa Gotkowice w jego granicach administracyjnych (druk nr 264/2017).
12.  Zapoznanie z pismem – prośbą mieszkańców Zachodniej Strony Sąspowa w sprawie budowy drogi koniecznej.
13.  Zapoznanie z pismem radnego powiatu krakowskiego w sprawie propozycji budowy drogi.
14.  Zapoznanie z pismem mieszkanki Gotkowic w sprawie przyznania środków na przyłącza kanalizacji.
15.  Bieżące sprawy, wolne wnioski.
16.  Zamknięcie obrad.

5/07/2017 - Komisja Budżetowa

Rozmiar:

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetowej, które odbędzie się 5 lipca 2017r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, Jerzmanowice ul. Rajska 22, sala konferencyjna.


Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sąspowie (druk nr 255/2017).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia (druk nr 254/2017).
5. Zapoznanie z pismem mieszkanki Gotkowic w sprawie przyznania środków na przyłącza kanalizacji.
6. Zamknięcie obrad.

26/06/2017 - XXXVI Sesja Rady Gminy

Rozmiar:

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Jerzmanowice - Przeginia VII kadencji  odbędzie się 26 czerwca 2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia VII kadencji


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Pośmiertne odznaczenie Śp. Piotra Kozera.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4. 1  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia za rok 2016 (druk 252/2017).

4. 2  udzielenia Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia za rok 2016 (druk nr 253/2017)

4.  Zamknięcie obrad sesji.

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER