UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Aktualne inwestycje

2017 - Otwarcie zbiorników wody pitnej w Jerzmanowicach

Rozmiar:

W dniu 17 stycznia 2017 roku odbyły się uroczystości związane z oficjalnym zakończeniem budowy i oddaniem do użytkowania obiektu realizowanego w ramach projektu „Przeciwdziałania skutkom suszy na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia poprzez budowę zbiorników wody pitnej 2x500m3 wraz z przebudową budynku hydroforni z instalacjami oraz budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”.

Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Józef Pilch - Wojewoda Małopolski , Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie , Bronisław Ciuła - przedstawiciel wykonawcy oraz Radni i Sołtysi Gminy Jerzmanowice – Przeginia.

Inwestycja realizowana była przez gminę Jerzmanowice-Przeginia przy znaczącym udziale zewnętrznych środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wysokość dotacji z WFOŚiGW opiewała na kwotę 279 235,00 zł, natomiast całkowity koszt wykonania zadania to kwota 2 424 074,87. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Wolimex z Limanowej.

Po oficjalnym otwarciu, poświęceniu obiektu przez Ks. Kazimierza Szczęsnego, proboszcza Parafii pw. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach oraz symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczący w nim goście zwiedzili nowo powstałe obiekty.

 

 

2016 - Budowa zbiorników wodnych w Jerzmanowicach

Rozmiar:

17 sierpnia 2016 r. w gabinecie Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika, dyrektor Zakładu Wodociągi Gminne w Jerzmanowicach zawarł umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem-Produkcyjno-Usługowo-Handlowym WOLIMEX Eugeniusz Wojak, 34-600 Limanowa, ul. Tarnowska 33. Umowa obejmuje realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zbiorników wody pitnej 2x500m3 wraz z przebudową istniejącej hydroforni na działce nr 975/2 w miejscowości Jerzmanowice. Wykonawca zadania został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, wysokość wynagrodzenia brutto za realizację powyższych prac wynosi 2.424.074,87 zł.

 • 20160913_143647
 • 20160916_090138
 • 20160916_154822
 • 20160916_154915
 • 20160922_121531
 • 20160926_111959
 • 20160926_112002
 • 20160929_095818
 • 20161004_154042
 • 20161010_163346
 • 20161017_140018
 • 20161017_140111
 • 20161017_140126

Czytaj więcej: 2016 - Budowa zbiorników wodnych w Jerzmanowicach

2016 - Remonty dróg rolniczych

Rozmiar:

W drugim kwartale 2016 roku przeprowadzono prace remontowe na drogach m.in. w Gotkowicach, Jerzmanowicach i Racławicach. W miejscowości Gotkowice wykonano prace związane z remontem istniejących rowów w ciągu drogi gminnej numer K600166. W ramach prac wykonywany jest remont poprzez umocnienie dna rowu korytkami betonowymi oraz umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi. W miejscowości Jerzmanowice na drodze gminnej K600178 w kierunku kościoła wykonano kontynuację prac związanych z budową chodnika, oraz wykonano remont schodów w kierunku drogi powiatowej. Prace te ograniczą zagrożenia dla pieszych uczestników ruchu, oraz wpłyną na zwiększenie komfortu naszych mieszkańców. Wykonano remont drogi wewnętrznej 2189 w miejscowości Racławice na długości 123 mb. W ramach prac wykonawca wykonał częściowe wzmocnienie podbudowy, oraz nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi na którym występowały liczne spękania i uszkodzenia krawędziowe.

 • G1
 • G22
 • J1
 • J2
 • J3
 • R1
 • R2
 • R3
 • R4

 

2016 - Modernizacja toalet w ZS Przeginia

Rozmiar:

Zakończono prace związane z modernizacją pomieszczeń toalet w przedszkolu przy Zespole Szkół w Przegini. Obecnie toalety dostosowane zostały do obowiązujących standardów i przepisów, dodatkowo radykalnej poprawie uległa estetyka i funkcjonalność sanitariatów. Naszym maluchom życzymy miłego użytkowania.

 • P1250477
 • P1250478
 • P1250479
 • P1250481

2016 - Remont w placówkach oświatowych

Rozmiar:

W budynkach Szkoły Podstawowej w Racławicach i Sąspowie oraz w Zespole Szkół w Przegini, prowadzone są obecnie prace remontowo - malarskie, polegające na wykonaniu malowania pomieszczeń sal lekcyjnych, szatni (Z.S. Przeginia), klatek schodowych oraz korytarzy.

W Szkole w Sąspowie odmalowano około 1200m² powierzchni ścian, natomiast w Zespole Szkół w Przegini do tej pory około 500m². Prace te prowadzone są przy udziale Osadzonych z Zakładu Karnego w Trzebini. Tego typu system prac pozwala na wykonanie szerszego zakresu robót przy mniejszym nakładzie środków budżetowych. Wszystkie te prace Urząd Gminy stara się prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno dla uczniów jak i pracowników szkoły.

Czytaj więcej: 2016 - Remont w placówkach oświatowych

2012 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sąspowie

Rozmiar:

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sąspowie

Koszt zadania: 247 660,56 złotych

Opis zadania:  Wykonane prace na budynku szkoły obejmowały wykonanie ocieplenia ścian, stropu, wymianę rynien, wymianę osprzętu instalacji oświetlenia zewnętrznego, wymianę instalacji odgromowej, naprawę daszków nad wejściem, demontaż i konserwację drobnych elementów elewacyjnych oraz wykonanie schodów zewnętrznych.

Budynek szkoły po zakończeniu prac

 • DSC_6061
 • DSC_6064
 • DSC_6071

 

Załączniki:
Pobierz plik (Dyplom.pdf)Dyplom1090 kB

2015 - Modernizacja infrastruktury drogowej (IV kwartał)

Rozmiar:

Od września br. wykonano szereg prac na drogach gminnych i powiatowych mających przede wszystkim na celu poprawić bezpieczeństwo ale też usprawnić poruszanie się po naszej gminie. Inwestycje zostały przedstawione w podziale na poszczególne miejscowości w których były realizowane.

Czubrowice: wykonanie remontu w ciągu drogi K600162 poprzez ułożenie korytek betonowych, wykonanie remontu bieżącego na drodze „Polesie” oraz K600163.

Gotkowice: wykonanie remontu istniejących rowów w ciągu drogi K600166 na długości 54 mb, wykonanie oświetlenia trzech wiat przystankowych w ciągu drogi krajowej nr 94 dzięki czemu zostało zwiększone bezpieczeństwo szczególnie osób korzystających ze środków komunikacji, podwieszenie oprawy oświetleniowej w ciągu drogi K600165.

Czytaj więcej: 2015 - Modernizacja infrastruktury drogowej (IV kwartał)

2015 - Przebudowa budynku w Jerzmanowicach dla potrzeb gminnych instytucji kultury, bibliotek

Rozmiar:

Nazwa zadania: Przebudowa budynku w Jerzmanowicach dla potrzeb gminnych instytucji kultury, bibliotek

Koszt zadania: 1.600.000,00 zł (w tym z funduszy zewnętrznych: 316.000,00 zł)

Inwestycja obejmuje kompleksowe roboty  budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych, prac budowlano wykończeniowych wewnętrznych oraz prace na zewnątrz obiektu związane z wykonaniem rampy dla osób niepełnosprawnych, schodów i pochylni, docieplenia ścian piwnic i doświetlenia okien piwnic. Przebudowa trwała dekadę.

W trakcie prac i efekt końcowy

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11

2015 - Remont/modernizacja dróg rolniczych (sierpień 2015)

Rozmiar:

Nazwa zadania: Remont/modernizacja dróg rolniczych

Koszt zadania: 130700,96 złotych

Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonano drogę do pól w miejscowości Szklary dz. ew. nr. 576 na długości 100 mb, drogę do pól w miejscowości Gotkowice dz. ew. nr. 330, drogę do pól w miejscowości Racławice dz. ew. nr. 2197 na długości 425 mb, drogę do pól w miejscowości Łazy dz. ew. nr. 127 na długości 110 mb.

W miejscowości Szklary w ramach realizacji zadań w trybie Inicjatyw Samorządowych Gminy Jerzmanowice – Przeginia wraz z Powiatem Krakowskim została wykonana modernizacja odcinka drogi powiatowej 2129K. Wykonane prace na odcinku drogi koło Szkoły na którym często dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dla pieszych uczestników ruchu a szczególnie dla dzieci.

Uwagi: Zadanie zrealizowane w ramach udzielonej dotacji ze środków budżetu województwa małopolskiego.

Drogi po zakończeniu prac

 • gotkowice
 • gotkowice1
 • lazy
 • raclawice

2015 - Remont drogi gminnej K600202 "Racławice - Cmentarz"

Rozmiar:

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej "Racławice - Cmentarz" K600202 w miejscowości Racławice w km 0+005 – 1+000

Koszt zadania: 135837,28 złotych

Opis zadania: Wykonanie tego odcinka wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu oraz poprawi komfort przejazdu szczególnie dla naszych mieszkańców. Droga ta została wykonana częściowo ze środków zewnętrznych.

Droga po zakończeniu prac

 • r1
 • r2
 • r3
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER