UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

GCZK Informuje - warunki atmosferyczne

Rozmiar:

Z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne (opady śniegu) oraz znaczne oszronienie drzew, które przy obecnej sytuacji mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia osób przebywających w ich pobliżu

informujemy, że w takiej sytuacji należy fakt ten zgłosić
dzwoniąc pod numer alarmowy 998 (straż pożarna) ewentualnie do Urzędu Gminy

Jednocześnie przypominamy, że za drzewa rosnące na posesji odpowiada właściciel i to on winien we własnym zakresie nie dopuścić do sytuacji zagrażającej życiu i mieniu.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

GCZK informuje - prace prowadzone w trybie odtworzenia

Rozmiar:

W związku z ustabilizowaniem się sytuacji pogodowej - odwołuje się prace Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowe w wariancie reagowania.

Prace prowadzone są w wariancie odtworzenia, zatem wszelkie zgłoszenia proszę kierować według właściwości do tut. Urzędu Gminy. 

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

GCZK Informuje - odbiór środka odkażającego

Rozmiar:

Środek do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń zalanych przez wodę - CHLORAMINA jest dostępny w budynku Urzędu Gminy w Jerzmanowicach.

Mieszkańcy, którzy chcą zdezynfekować swoje gospodarstwa mogą go odebrać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Referacie Infrastruktury pok. 122 Informacji w/w sprawie udziela Referat Infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia tel. 12 3895 247 w. 132

UWAGA Mieszkańcy CZUBROWIC i RACŁAWIC
Urząd Gminy informuje, że jest możliwość otrzymania środka do dezynfekcji zalanych pomieszczeń i powierzchni na potrzeby swojego gospodarstwa.

Środek będzie wydawany w dniu 13/06/2013
o godzinie 18:00 przed Remizą OSP Czubrowice
o godzinie 19:00 przed Domem Ludowym w Racławicach

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

GCZK Informuje - droga zamknięta

Rozmiar:

DROGA POWIATOWA K2126 ZAMKNIĘTA

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że na wysokości oczyszczalni ścieków na granicy miejscowości Paczółtowice i Racławice odcinek drogi powiatowej jest nieprzejezdny! Droga na tym odcinku zamknięta jest do odwołania. ZDP w Krakowie w najbliższym czasie wyznaczy objazd.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

GCZK Informuje - zakaz wstępu

Rozmiar:

ZAKAZ WSTĘPU DO REZERWATU DOLINA RACŁAWKI

Nadleśnictwo Krzeszowice informuje, że w wyniku ulewnych deszczy w nocy z 10 na 11 czerwca, powstały duże szkody w Rezerwacie Doliny Racławki. Zniszczony został szlak pieszy, co stwarza istotne zagrożenie dla osób postronnych. W trosce o bezpieczeństwo ludzi, na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 1 Ustawy o lasach wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasu w Dolinie Racławki - obowiązujący do odwołania.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

GCZK Informuje - osuszacze

Rozmiar:

OSUSZACZE POWIETRZA

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach mieszkańcy poszkodowani po poniedziałkowych obfitych opadach deszczu u których zalaniu uległy gospodarstwa domowe mogą wypożyczyć osuszacze powietrza. Informacje odnośnie sposobu wypożyczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. 125, tel. 123895247 wew. 131.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

GCZK Informuje - pomoc dla mieszkańców

Rozmiar:

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW

Informacja dla mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia, których dotknęło zdarzenie losowe zalanie budynków mieszkalnych na wskutek ulewnych deszczy.
1. Pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie są w stanie z własnych środków zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.
2. Podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach, protokół z prac komisji szacującej straty oraz dane zawarte w formularzu dotyczącym szkód.

Czytaj więcej: GCZK Informuje - pomoc dla mieszkańców

GCZK Informuje - pomoc dla rolników

Rozmiar:

POMOC DLA ROLNIKÓW

W związku z przejściem przez teren Gminy Jerzmanowice-Przeginia nawałnicy skutkującej intensywnym opadem deszczu oraz gradobiciem Wójt Gminy informuje, iż możliwe jest składanie wniosków o szacowanie szkód powstałych w uprawach przez komisję wojewódzką celem uzyskania opinii wojewody w tejże sprawie. Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone procedury w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności wydaje opinie o wysokości i zakresie szkód. W terminie do 3 miesięcy (od dnia stwierdzenia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego) wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Czytaj więcej: GCZK Informuje - pomoc dla rolników

GCZK Informuje - zaświadczenia

Rozmiar:

ZAŚWIADCZENIA

W związku z zaistniałą sytuacją na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia związaną z intensywnymi opadami deszczu oraz gradobiciem i silnymi wiatrami, które spowodowały liczne podtopienia, zalania i uszkodzenia budynków i dróg tut. urząd informuje, że na prośbę mieszkańców będzie wystawiać zaświadczenia potwierdzające zaistniałą sytuację. Zaświadczenia te mogą być potrzebne przy ubieganiu się o odszkodowanie w instytucjach ubezpieczających lub przy innych formach starania się o wsparcie. Zaświadczenia wydawane są w pok. 125 w godzinach pracy urzędu na podstawie złożonego na miejscu oświadczenia.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

GCZK Informuje - pomoc dla przedsiębiorców

Rozmiar:

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR) z siedzibą w Rabce-Zdrój aktualnie realizuje projekt, finansowany w ramach MRPO ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Klęski żywiołowe”. Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej, tj. powodzi, pożaru, huraganu, trzęsienia ziemi, itp. Oferuje on przedsiębiorcom ułatwiony dostęp do preferencyjnego źródła finansowania, tj. nisko oprocentowanych pożyczek bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER