UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr

Rozmiar:

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, silny wiatr w dzień 28.02 w porywach do 80 km/h, z południa.

Załączniki:
Pobierz plik (Pełna treść ostrzeżenia.pdf)Pełna treść ostrzeżenia.pdf182 kB

Ostrzeżenie meteorologiczne - Silny wiatr

Rozmiar:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z zachodu.

Załączniki:
Pobierz plik (Pełna treść ostrzeżenia.pdf)Pełna treść ostrzeżenia.pdf174 kB

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 15.02.2017

Rozmiar:

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego: obszar północny, zachodni orazpołudniowo- wschodni .

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

•unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

•ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

•osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty  i stosować się do zaleceń lekarzy,

•śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Załączniki:
Pobierz plik (Pełna treść ostrzeżenia.pdf)Pełna treść ostrzeżenia.pdf192 kB

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Rozmiar:

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
•unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
•ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
•osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
•śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.
Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Ostrzeżenie meteorologiczne - Opady marznące

Rozmiar:

Od godz. 19:00 dnia 01.02.2017 do godz. 07:00 dnia 02.02.2017 prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu, powodujących gołoledź. Strefa opadów będzie przemieszczała się z południowego zachodu na północny wschód województwa. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska będzie we wschodniej połowie województwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Pełna treść ostrzeżenia.pdf)Pełna treść ostrzeżenia.pdf157 kB

GCZK Informuje - Prognoza PSH o sytuacji hydrologicznej

Rozmiar:

Polska Służba Hydrologiczna (PSH) podaje do wiadomości

PROGNOZA SYTUACJI HYDROGEOLOGICZNEJ W STREFACH ZASILANIA
I POBORU WÓD PODZIEMNYCH
okres: od 01.02.2016 do 29.02.2016

Strefy zasilania wód podziemnych obejmują blisko 90% obszaru kraju. Według obecnego stanu danych PSH liczba ujęć wody podziemnej, które aktywnie, corocznie działają w ramach poboru rejestrowanego, wynosi ponad 18 000, w tym około 16 000 stanowią ujęcia, do których odnosi się wymóg działania w ramach pozwolenia wodnoprawnego. Ponad 90% spośród tych ujęć służy zaopatrzeniu ludności. Według aktualnych danych GUS ujęcia wód podziemnych zapewniają ponad 70% rejestrowanego zaopatrzenia w wodę sieciami wodociągowymi. Wody podziemne stanowią również źródło wód przeznaczonych do spożycia i dla potrzeb gospodarstw domowych w ramach zwykłego (nierejestrowanego) korzystania z wód (art. 31, 32 i 36 ustawy Prawo Wodne) oraz źródło wody dla utrzymania ekosystemów wodnych i lądowych zależnych od wód podziemnych. Pełna treść prognozy w załączniku.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

Załączniki:
Pobierz plik (Prognoza 1b_2016.pdf)Prognoza sytuacji hydrologicznej4053 kB

Ćwiczenia ogólnopolskie pk. RENEGADE/SAREX-15/II

Rozmiar:

14 października 2015 roku trwają krajowe ćwiczenia prowadzone przez Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych pk. "RENEGADE/SAREX-15/II" w ramach których odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. Elementami ćwiczenia są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statucie RENEGATE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W trakcie działań w powietrzu wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego będą powiadamiać o zagrożeniu cywilną ludność. Odpowiednie komunikaty pojawią się na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz w telewizji publicznej. W miejscowościach, nad którymi będą przelatywały uprowadzone samoloty, mogą zostać uruchomione alarmy. Syreny będą włączone na trzy minuty i będzie to sygnał modulowany! Odwołanie alarmu to sygnął ciągły przez trzy minuty!

Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie elementów systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami, a uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczebny!

Jak zachować się w takiej sytuacji można przeczytać w Informatorze o Powszechnej Samoobronie Ludności, który został również opracowany na potrzeby mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Dostępny w zakładce Informator  > Bezpieczeństwo > Obrona cywilna > Informator OC

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

GCZK Informuje - Komunikat PSH o niżówce hydrologicznej

Rozmiar:

Polska Służba Hydrologiczna (PSH) Informuje

W związku z utrzymującym się poniżej stanów niskich ostrzegawczych położeniem zwierciadła wód gruntowych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej monitoringu wód podziemnych, PSE informuje o wystąpieniu stanu zagrożenia hydrologicznego w postaci niżówki hydrologicznej w płytkich poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym. Zagrożeniem objęty jest m.in. obszar Województwa Małopolskiego.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

Załączniki:
Pobierz plik (Ostrzeżenie PSH nr 2_2015.pdf)Pełna treść ostrzeżenia816 kB

GCZK Informuje - Komunikat PSE o ograniczeniu dostaw energii elektrycznej

Rozmiar:

Polska Sieć Energetyczna (PSE) Informuje

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 10 sierpnia 2015 r. na terenie całego kraju wprowadzą ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej .
Ograniczenia stopnia zasilania będą wprowadzone w godzinach:
- 10.00 – 19.00 (19 stopień zasilania),
- 19.00 – 22.00 (11 stopień zasilania).

Ponadto przewiduje się wprowadzenie ograniczenia stopnia zasilania w dniu 10/11.08.2015 r. w godz. 22.00 – 10.00.

Ograniczenia dotyczą odbiorców przemysłowych, indywidualni odbiorcy nie podlegają ograniczeniu.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

Załączniki:
Pobierz plik (PSE - KOMUNIKAT.pdf)Pełna treść komunikatu181 kB

GCZK Informuje - UPAŁ - jak się zachować!

Rozmiar:

UPAŁ - Jak się zachować!
Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Jerzmanowice-Przeginia poleca zapoznać się z krótkim opracowaniem nt. upałów, które zostało wydane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Miesiąc sierpień według prognoz meteorologicznych ma być najcieplejszym od wielu lat. Ważne, by wiedzieć jak się zachować w przypadku tak niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Informacja z zakładki: Informator > Bezpieczeństwo > Zarządzanie Kryzysowe > Informacje GCZK

Załączniki:
Pobierz plik (upał-poradnik-24062014.pdf)Upał - poradnik RCB461 kB
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER