UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Obrona Terytorialna - kontynuacja działań na terenie Gminy (17/12/2016)

Rozmiar:

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy gminą Jerzmanowice-Przeginia a Stowarzyszeniem proobronnym TERYTORIALNI, w dniu 17 grudnia 2016 roku kontynuowano zajęcia kursu podstawowego proobronnego metodą weekendową.

Stowarzyszenie przeprowadziło szkolenie z planowania działań na szczeblu taktycznym. Szkolenie zakończyło ćwiczenie, w ramach którego kursanci przećwiczyli wybrane fazy planowania zakończone postawieniem rozkazu bojowego. Zajęcia poprowadzili instruktorzy wywodzący się z Wojsk Specjalnych.

Proobronni dziękują Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia za udostępnienie sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy, gdzie odbyło się całodniowe szkolenie.

 • DSC_0304_new_1
 • DSC_0305_new_1
 • DSC_0310_new_1
 • DSC_0313_new_1
 • DSC_0321_new_1
 • DSC_0322_new_1

 

Nowe adresy w Jerzmanowicach będą obowiązywać od 31 stycznia 2017 r.

Rozmiar:

Podczas sesji Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia w dniu 14 listopada 2016 r. podjęta została uchwała nr XXVII-180-2016 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości i obrębie Jerzmanowice. W sumie wprowadzono 46 nazw ulic. 42 spośród nich są drogami publicznymi o różnej kategorii, albo drogami wewnętrznymi, będącymi własnością gminy Jerzmanowice-Przeginia. Cztery pozostałe ulice, to drogi będące własnością/współwłasnością osób prywatnych, które wyraziły na to zgodę. Są to następujące ulice: Spokojna , Jerzykowa, Pogodna, Klonowa.

Cała operacja poprzedzona była konsultacjami społecznymi trwającymi ponad 2 lata, w tym zbieraniem ankiet, przyjmowaniem pism składanych do urzędu w formie papierowej i elektronicznej. Nazwy te następnie były prezentowane z zachowaniem zmian na stronie internetowej urzędu w zakładce poświęconej nadaniu ulicom nazw. Zostały one zaprezentowane również na zebraniu wiejskim we wrześniu 2015. Po przeanalizowaniu wszystkich złożonych wniosków, podczas zebrania wiejskiego w całości poświęconemu temu zagadnieniu w dniu 24.10.2016 r., każdą nazwę ulicy z osobna poddano głosowaniu. Owocem tego działania zyskały one aprobatę członków Komisji Infrastruktury i po niewielkich zmianach w takiej formie również pozostałych radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę o wprowadzeniu nazw ulic w Jerzmanowicach. Poniżej mapa z nazwami ulic. Wójt gminy, jest wdzięczny mieszkańcom za włączenie się we wspólną inicjatywę, a radnym za szybko podjętą decyzję oraz ma nadzieje, że posługiwanie się nowymi ulicami, co za tym idzie nowymi adresami, pomoże wszystkim łatwiej dotrzeć do celu, a szczególnie wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców.

Czytaj więcej: Nowe adresy w Jerzmanowicach będą obowiązywać od 31 stycznia 2017 r.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rozmiar:

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia uprzejmie informuje, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian w opracowanym Programie Rewitalizacji, od dziś (tj. 16.12.2016 r.) do dnia 9.01.2017 roku, będą trwały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w następujący sposób:

 • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 120 lub telefonicznie pod nr 12 389 52 47 wew. 120 w godzinach pracy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
 • poprzez wypełnienie ankiety internetowej dostępnej pod adresem: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=64387&newtest=Y&lang=pl

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Życzenia bożonarodzeniowe 2016

Rozmiar:

TERMINY!!! odbioru odpadów komunalnych na styczeń - maj 2017

Rozmiar:

Dostępne są już terminy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości dla miesięcy STYCZEŃ - MAJ 2017. Poniżej z podziałem na miejscowości można pobrać harmonogramy. Dostępny jest również kalendarz online z harmonogramem, który jest na bieżąco aktualizowany > Gospodarka ODPADAMI (Harmonogram).

CZUBROWICE
Czubrowice oraz Racławice nr 370 i 370a

GOTKOWICE
Gotkowice

JERZMANOWICE
cz.I - od numeru 1 do 123D, numery 408D, 494 i 495 oraz Łazy numery 133 i 134
cz.II - od numeru 124 do 257B oraz numer 493 (z wyłączeniem numerów 250a, 250c, 255A)
cz.III - od numeru 258 do 348 oraz numery 250a, 250c, 255A
cz.IV - od numeru 349 do 497 (z wyłączeniem numerów 408D, 493 - 495)

Czytaj więcej: TERMINY!!! odbioru odpadów komunalnych na styczeń - maj 2017

OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia

Rozmiar:

WÓJT GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA

W związku z oceną Urzędu Marszałkowskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia, na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia ponownie uruchamia konsultacje społeczne dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 16.12.2016 roku do 09.01.2017 roku.

 • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 120 lub telefonicznie pod nr 12 389 52 47 w. 120, w godzinach pracy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
 • poprzez wypełnienie ankiety, która zostanie udostępniona na stronie Internetowej UG w dniu 16.12.2016 r.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice – Przeginia

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER