UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

III Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

Rozmiar:

WÓJT GMINY JERZMANOWICE – PRZEGINIA OGŁASZA „III” PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W BUDYNKU REMIZY OSP, CZUBROWICE 180B

 1. W dniu 06.03.2015 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B (sala konferencyjna, I piętro) odbędzie się „III” przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.
 2. Przedmiotem przetargu jest najem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 110m², oznaczonego nr porządkowym Czubrowice 180B. Budynek ten jest częścią składową działki oznaczonej nr ew. 455 obręb Czubrowice, o powierzchni 0,56ha, objętej księgą wieczystą nr KR2P/00021773/4.
 3. Lokal położony jest na parterze budynku remizy OSP, posiada niezależne wejście, wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną.  W lokalu może być prowadzona działalność handlowa (branża spożywcza), niekolidująca z funkcją obiektu.
 4. Przed rozpoczęciem działalności należy przeprowadzić w lokalu niezbędne prace remontowe, zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Udokumentowane oraz zgodne z kosztorysem inwestorskim koszty poniesionych nakładów zostaną odliczone od kwoty czynszu.
 5. Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł netto miesięcznie, do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Z uwagi na konieczność poniesienia nakładów z tytułu przeprowadzenia prac remontowych przez Najemcę, miesięczna kwota czynszu stanowić będzie 35% stawki czynszu do momentu wyczerpania udokumentowanych nakładów na prace remontowe (zgodne z kosztorysem inwestorskim).
  Cena czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości, kosztów wynikających z tytułu użytkowania lokalu (za energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz, wywóz śmieci i inne).
 6. Postępowanie prowadzone będzie w formie licytacji, przy postąpieniu wynoszącym 0,50zł.
 7. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, nr konta 83 8589 0006 0150 0000 0390 0011, najpóźniej do dnia 05.03.2015 r. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Urzędu Gminy Jerzmanowice - Przeginia. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Jerzmanowice – Przeginia w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.
 8. Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, w dni robocze od poniedziałku w godz. 9:00 – 17:00 do piątku 8:00 – 16:00, nr tel. (12) 38 95 022.
 9. Przystępujący do przetargu jest obowiązany przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty: dowód wpłaty wadium, dokument tożsamości. Osoba występującą w przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium zobowiązana jest okazać dodatkowo pełnomocnictwo upoważniające ją do czynności przetargowych. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 8 dni od dnia powiadomienia o wygraniu przetargu, pod rygorem utraty wadium oraz ponownego skierowania lokalu do przetargu.
 10. Załączniki do ogłoszenia: regulamin przetargu (załącznik nr 1), wzór umowy najmu (załącznik nr 2).
 11. Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Wynik - II Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

Rozmiar:

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO W DNIU 09 LUTEGO 2015 ROKU
„II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W BUDYNKU REMIZY OSP, CZUBROWICE 180B”

 1. W dniu 09.02.2015 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B (sala konferencyjna, I piętro) został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.
 2. Przedmiotem przetargu objęto najem na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 110m², oznaczonego nr porządkowym Czubrowice 180B. Budynek ten jest częścią składową działki oznaczonej nr ew. 455 obręb Czubrowice, o powierzchni 0,56ha, objętej księgą wieczystą nr KR2P/00021773/4.
 3. Oferenci dopuszczeni do przetargu: Brak oferentów
 4. Ze względu na brak oferentów na najem w/w lokalu użytkowego, przetarg nie został rozstrzygnięty. W najbliższym terminie zostanie ogłoszony „III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku remizy OSP, Czubrowice 180B”.
 5. Przetarg przeprowadziła Komisja powołana na podstawie Zarządzenia Nr K/3/2015 Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia z dnia 15.01.2015 r., w następującym składzie:
 • Jarosław Kasprzyk – przewodniczący komisji
 • Aneta Krawczyk – sekretarz komisji
 • Barbara Żak – członek komisji

Zatwierdzam
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(-) Adam Piaśnik


Artykuł powiązany:

16/01/2015 - II Przetarg ustny na najem lokalu użytkowego (Czubrowice 180B)

Płać podatki tam gdzie mieszkasz 2015!

Rozmiar:

Nie każdy z nas wie, ale podatek dochodowy od osób fizycznych powinno rozliczyć się w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowią znaczną część dochodów budżetu gminy. To z rozliczeń rocznych PIT trafia niemal 40% do budżetu gminy. Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczonego podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci blisko 400 złotych od jednego mieszkańca! Pieniądze te przeznacza się m.in. na:

 • budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 • budowę i modernizację dróg i chodników
 • oświatę
 • ochronę środowiska
 • kulturę

Warunek jest jeden - Nasze podatki wrócą do Nas, jeśli w zeznaniu podatkowym
wskażemy jako miejsce zamieszkania gminę Jerzmanowice-Przeginia

Jak tego dokonać?
Nie musicie Państwo w pośpiechu dokonywać formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania - właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca Państwa zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Jeśli samodzielnie rozliczacie się Państwo z podatku dochodowego, proszę wpisać:

w części A: Drugi Urząd Skarbowy Kraków ul. Krowoderskich Zuchów 2
w części B: swój adres zamieszkania na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia

Jeśli z podatku dochodowego rozlicza Państwa płatnik (pracodawca), proszę go zawiadomić, że miejscem Państwa zamieszkania na dzień 31 grudnia roku podatkowego była gmina Jerzmanowice-Przeginia.
Nie musicie Państwo zawiadamiać o zmianach naczelnika poprzedniego urzędu skarbowego - urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Państwa dane. Nie trzeba też składać formularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym Kraków przy ul. Krowoderskich Zuchów 2, wystarczy je wysłać listem poleconym lub elektronicznie, korzystając z formularzy na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Papierowe wersje formularzy możecie Państwo pobrać w każdym urzędzie skarbowym oraz w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia - Dziennik Podawczy pok. 111

Prosimy dołączcie do naszej akcji, sprawcie aby WASZE podatki wróciły do WAS!

Prosimy złożyć właściwe dla siebie zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-37, itd.)
w Drugim Urzędzie Skarbowym (ul. Krowoderskich Zuchów 2, 31-272 Kraków)
nie później niż w terminie do 30 kwietnia.

100. letnie urodziny pani Anieli Nabagło

Rozmiar:

24 stycznia 2015 roku obchodzono uroczyste urodziny pani Anieli Nabagło, która 21 stycznia br. skończyła 100 lat. W tym jakże uroczystym dniu, Dostojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, przede wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia. W imieniu władz samorządowych na ręce Jubilatki życzenia i wyrazy uznania oraz najwyższego szacunku przekazał Wójt Gminy Adam Piaśnik. Wójt odczytał również listy gratulacyjne podpisane przez Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewodę Małopolskiego.

O historii Jubilatki napisała Katarzyna Trzewiczek - wnuczka „Pani Aniela Nabagło z domu Tucharz urodziła się 21 stycznia 1915 roku, jako trzecie z ośmiorga dzieci Franciszki i Jana. Rodzice zajmowali się rolnictwem. W domu panowała wielka bieda. Właśnie przez tą biedę moja babcia ukończyła tylko cztery zimy szkoły (bo w okresie wiosennym i jesiennym była praca w polu więc do szkoły się nie chodziło) a jako nastolatka została wysłana do Krakowa na służbę do rodziny nauczycielskiej. Będąc tam zachorowała na tyfus. Po długim i samotnym pobycie w szpitalu gdzie nikt z rodziny ją nie odwiedzał bo nie było to możliwe, wraca do zdrowia. Wraca też do domu do Jerzmanowic. 25 listopada 1936 r. wychodzi za mąż za Władysława Nabagło. W styczniu 1938 roku przychodzi na świat ich pierwszy syn Stanisław. Kiedy Stasiu kończy rok, mąż Władysław zostaje powołany do odbycia służby wojskowej, tam zastaje go II Wojna Światowa. Zostaje wysłany do Modlina gdzie jego odziały broniły się do października, a po ich rozbiciu wraca cały i zdrowy do domu w listopadzie 1939. Cała rodzina szczęśliwie przetrwała okres wojny. Jeszcze w czasie jej trwania w 1943 r. przychodzi na świat drugi syn babci - Władysław, a po wojnie w 1945 r. Janusz i w 1951 r. córka Teresa. Rodzina z inicjatywy dziadka oprócz rolnictwa zajmuje się też rzemiosłem (wyrobem przedmiotów z drewna). Babcia z dziadkiem byli małżeństwem 72 lata, dziadek zmarł w 2009 r. Babcia doczekała się ośmioro wnuków i szesnaścioro prawnuków. Obecnie mieszka razem ze swoją córką, zięciem, najmłodszą wnuczką, jej mężem a od niedawna z najmłodszą prawnuczką. Cieszy się, jak na swój wiek dobrym zdrowiem. Jaka jest jej recepta na długowieczność? Myślę, że ciężka praca oraz duża ciekawość świata. Całe życie ciężko pracowała na roli, nie oszczędzając się nawet gdy była w ciąży ze swoimi dziećmi, o czym często wspomina. Zawsze też niezmiennie żywo zainteresowana wszelkimi sprawami swoich dzieci, wnuków i prawnuków. Zaciekawiona jest też wydarzeniami politycznymi w kraju i i na świecie. Zawsze też bardzo lubiła czytać i choć teraz nie czyta bo wzrok na to jej nie pozwała to czasami czytają jej prawnuki.”


 

Ogłoszenie o ofercie - Animator kultury - instruktor w GOK

Rozmiar:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi od 3 do 13 lutego 2015 r.
rekrutację osób na miejsca staży zawodowych w projekcie KONSERWATOR Bis – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Poniżej oferta stażu na stanowisko
Animator Kultury – instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach.

Pełna informacja, Regulamin uczestnictwa i wszystkie dokumenty dostępne są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków), w tym na stronie internetowej WUP Kraków http://wup-krakow.pl/projekty-wup/konserwator-bis oraz w załaczniku.
 

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie-staz-gok.pdf)Oferta465 kB

Konsultacje społeczne - Plan zarządzania ryzykiem powodziowym

Rozmiar:

Małopolski Urząd Wojewódzki informuje, że 22 czerwca 2015 roku odbywają się konsultacje społeczne
planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Plany te zawierają m.in. katalog działań służących obniżeniu ryzyka wystąpienia powodzi na danym obszarze. Zachęcamy mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia, do skorzystania z możliwości składania pisemnych uwag do ustaleń zawartych w tych dokumentach.

Uwagi należy kierować do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, właściwego do ich rozpatrzenia w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy oraz do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych.

Szczegółowe informacje na temat działań powodziowych w ramach konsultacji społecznych, jak również dokumenty będące przedmiotem konsultacji zostały opublikowane w wersji elektronicznej na stronie www.powodz.gov.pl

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER