UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w gminie - ANKIETA

Rozmiar:

Szanowni Mieszkańcy!

W najbliższych dniach otrzymają Państwo ankietę dotyczącą realnych potrzeb Gminy Jerzmanowice - Przeginia w zakresie energii i mediów. Ankieta ta posłuży do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła (piece, kotłownie oraz kominki na paliwo stałe) jak również badania zainteresowania mieszkańców gminnymi nośnikami energii elektrycznej i cieplnej (pochodzące z planowanych bioelektrownii rolniczych).

Przeprowadzenie ankietyzacji jest kluczowym elementem opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dzięki Programowi Ograniczania Niskiej Emisji, gmina będzie mogła uzyskać dofinansowanie dla właścicieli budynków mieszkalnych (jest to podstawa do przygotowania wsparcia dla mieszkańców), między innymi na likwidację oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła jak również zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Dlatego zwracam się do państwa z gorącą prośbą wypełnienia ankiety ponieważ rzetelne wykonanie inwentaryzacji, na podstawie wiarygodnych informacji pozwoli na opracowanie właściwych działań i propozycji wsparcia mieszkańców. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 24.04.2015 r., osobiście do Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice 372B. Ankietę można wypełnić także w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia
(-) Adam Piaśnik

Wesołego Alleluja 2015

Rozmiar:

X. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Rozmiar:

Rozstrzygnięcie konkursu wniosków - sport 2015

Rozmiar:

ZARZĄDZENIE Nr O/35/2015
Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia
z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013.0.594 tj.), art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie (t.j. Dz. U. 2014. poz. 715 ze zm. ) w zw. z art. 221 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2013.0.885 tj.) oraz na podstawie § 9 Uchwały Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, oraz uchwały Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania jak również zarządzenia Nr O/20/2015 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 10 marca 2015 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku, oraz uwzględniając propozycje Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr O/26/2012 Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej zarządzam, co następuje:

§ 1.

Udziela się dotacji z budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na realizację poniższych zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2015 roku, realizowanych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku w ramach otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku:

Lp.

Zadanie

Wnioskodawca

Kwota dotacji

1

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wspieranie udziału w rozgrywkach piłki nożnej, organizowanych przez związki sportowe”

Ludowy Klub Sportowy „Promień” Przeginia

24 000,00 zł

2

„Sport dzieci i młodzieży – Gmina Jerzmanowice – Przeginia 2015 rok”

Gminny Szkolny Związek Sportowy
w Przegini

30 000,00 zł

3

„Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu przez stowarzyszenia, kluby sportowe i szkolne związki sportowe poprzez organizację i prowadzenie szkolenia sportowego, organizowanie rozgrywek, zawodów, turniejów”

Ludowy Klub Sportowy „FITBALL” Szklary

19 000,00 zł

4

„Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2015 roku”

Klub Sportowy „Płomień 2010” Jerzmanowice

 

22 000,00 zł

§ 2.

Udzielona dotacja podlega rozliczeniu, a w przypadku nie uzyskania zamierzonych przez wnioskodawców rezultatów, nastąpi proporcjonalny zwrot uzyskanej dotacji lub w przypadku ponownego starania się o dotacje na rok 2016 jej obniżenie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nabór wniosków - usuwanie AZBESTU 2015

Rozmiar:

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 18 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. UWAGA ! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, adres: 32-048 Jerzmanowice 372B pokój 124.Informacje na w/w temat można uzyskać u Koordynatora Projektu P. Renaty Kaczmarczyk-Rusek w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, pok. nr 124 oraz pod numerem telefonu 12 3895 247 wew. 128

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin wsparcia.pdf)Regulamin + formularze1223 kB

Informacja o zaistniałej sytuacji w dn. 25 III 2015 r. w Zespole Szkół w Przegini

Rozmiar:

W dniu dzisiejszym w budynku Zespołu Szkół w Przegini miała miejsce wyjątkowa sytuacja, związana z podejrzeniem zatrucia kilku uczniów. Dyrektor Zespołu Szkół, celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli, podjął decyzję o konieczności opuszczenia budynku przez wszystkie osoby tam przebywające. Jednocześnie została wezwana specjalistyczna jednostka Państwowej Straży Pożarnej, a także Pogotowie Ratunkowe. Po przeprowadzeniu przez Jednostkę Państwowej Straży Pożarnej kontroli wszystkich pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, nie stwierdzono obecności gazu, tlenku węgla, ani innych szkodliwych substancji. Pomimo tego, mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, część z nich profilaktycznie została przewieziona autobusem (pod opieką rodziców, nauczycieli oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego) na badania lekarskie, by wykluczyć wszelkie wątpliwości co do stanu zdrowia. Na miejscu zostali również przebadani przez służby medyczne pozostali uczniowie.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, co do warunków panujących w budynku Zespołu Szkół, pozostała część uczniów powróciła na planowe zajęcia dydaktyczne. Jako Wójt Gminy, brałem udział w koordynowaniu czynności związanych z zaistniałą sytuacją. Jednocześnie informuje Państwa, że w ostatnich dniach trwają prace, związane z przebudową kotłowni wraz z montażem kotłów gazowych. Charakter prowadzonych prac związany był z całkowitym odłączeniem dopływu gazu, co wyklucza możliwość ulatniania się gazu i ewentualną przyczynę złego samopoczucia uczniów.

Po dokonaniu niezbędnych badań lekarskich, będziemy w stanie poznać przyczyny złego samopoczucia uczniów. Pragnę podkreślić, iż nie ma powodów do niepokoju a życie i zdrowie uczniów oraz pracowników nie było zagrożone. Przeprowadzone procedury, zostały wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami i zasadami, stąd obecność Pogotowia Ratunkowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej. Zespół Szkół w Przegini zapewnia bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników.

(-) Adam Piaśnik
Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER