UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Ogłoszenie o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożonej przez Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini

Rozmiar:

TRYB BEZKONKURSOWY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego złożonej przez Gminny Szkolny Związek Sportowy w Przegini, Szkoła Podstawowa w Przegini, 32-049 w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

NAZWA WŁASNA OFERTY: „PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA 2017 ROK”

Zgodnie z ust. 4 w/w art., w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia można zgłaszać uwagi dotyczące oferty tj. do dnia 30 marca 2017 roku. 

Uwagi należy zgłaszać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferta zamieszczona:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia
- w Urzędzie Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń
- na stronie internetowej www.jerzmanowice-przeginia.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta GSZS.pdf)Oferta GSZS.pdf403 kB

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Rozmiar:

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817), art. 30 ustawy o samorządzie gminy (Dz. U. z 2016r., poz. 446) na podstawie  Uchwały Nr XXVII/117/2016 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice-Przeginia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2017, zarządzam co następuje:

§ 1.

Dokonuje się ogłoszenia wyników w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 2.

Ogłoszenie o wynikach konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o wynikach opublikowano na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Rozmiar:

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że w dniach 22-24 marca 2017 roku (wg harmonogramu dla poszczególnych miejscowości) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz opon. Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 6:30 rano.  


Przypominamy!

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym, które ze względu na duże gabaryty nie mieszczą się do pojemników na śmieci, to między innymi meble, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce itp. Podczas zbiórki będzie odbierany również kompletny sprzęt elektroniczny oraz opony w ilości do 8 sztuk z gospodarstwa domowego.

Podczas zbiórki nie będą odbierane:
- odpady remontowo – budowlane typu: gruz, panele, umywalki, sedesy, płytki itp.,
- części samochodowe (za wyjątkiem opon),
- odpady powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dot. również opon od traktorów, koparek, aut ciężarowych, autobusów,
- niekompletny sprzęt elektroniczny (wymontowane części).

Szczegółowy harmonogram:
- 22.03.2017 r. (środa) – Czubrowice, Gotkowice, Racławice,
- 23.03.2017 r. (czwartek) – Przeginia, Sąspów, Szklary,
- 24.03.2017 r. (piątek) – Jerzmanowice, Łazy.

Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach zaprasza na zajęcia świetlicowe

Rozmiar:

Szklary  budynek szkoły podstawowej: 

poniedziałki i środy w godzinach od 16.15 do 19.15,

 

Łazy  filia Gminnego Ośrodka Kultury:

poniedziałki i środy w godzinach od 15.30 do 18.30,

 

Gotkowice  budynek szkoły podstawowej:

poniedziałki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00.

Ogłoszenie Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego

Rozmiar:

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego


            Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3-4 w zw. z art. 40 w/w ustawy zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu ochrony.

            Z opracowaniem można się zapoznać w dniach od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie, w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie, w godzinach 8:30 do 15:00; wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie internetowej www.ojcowskiparknarodowy.pl w zakładce Aktualności.

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 10 do 31 marca 2017 r. włącznie, drogą pisemną na adres: Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: www.ojcowskiparknarodowy.pl

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zestawienie ofert zawierajacych braki

Rozmiar:

Zestawienie ofert organizacji pozarządowych w których komisja stwierdziła braki

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

UWAGI

 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

1.

Ludowy Klub Sportowy „FITBALL” Szklary

 

Tradycja z Fitballem

Do uzupełnienia

2.

Stowarzyszenie „Mazureczek”, Czubrowice

 

XIII Cecylianka

Do uzupełnienia

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

1.

Ludowy Klub Sportowy FITBALL Szklary

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rozgrywkach piłki nożnej

Do uzupełnienia

2.

Ludowy Klub Sportowy „PROMIEŃ w Przegini”

 

Upowszechnianie sportu – piłki nożnej

Do uzupełnienia

3.

Gminny Szkolny Związek

Sportowy w Przegini

 

Sport dzieci i młodzieży – Gminy Jerzmanowice-Przeginia 2017 r.

Do uzupełnienia

4.

Klub Sportowy „Płomień 2010” Jerzmanowice

 

Upowszechnianie sportu – piłki nożnej

Do uzupełnienia

 

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER