UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Rozmiar:

 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin.pdf)Regulamin.pdf139 kB

WÓJT GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA NA LATA 2016 – 2023

Rozmiar:

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o Rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016 – 2023. Konsultacje społeczne dot. GPR Jerzmanowice-Przeginia zostają uruchomione po raz drugi, ze względu konieczność wprowadzenia zmian, wynikających z uwag Instytucji Zarządzającej, oceniającej Gminne Programy Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016 – 2023.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 28.02.2017 roku do 22.03.2017 roku:

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2016 - 2023 będzie w okresie konsultacji dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GMINIE JERZMANOWICE-PRZEGINIA 1 MARZEC 2017

Rozmiar:

 

Z okazji zbliżającej się rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie organizują konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – Bohaterach Niezłomnych. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Celem konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marzec), rozbudzanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań historią Polski, kształtowanie postaw patriotycznych, a przede wszystkim kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej. Konkurs przewiduje dwa etapy. I etap – szkolny odbędzie się 1marca br. Może wziąć w nim udział każdy uczeń gimnazjum z terenu gminy. Do etapu II – gminnego zakwalifikowanych będzie 10 osób. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego. W przypadku osiągnięcia identycznej punktacji przez uczestników, przewiduje się dogrywkę ustną.

Testy oraz pytania zostaną przygotowane przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.

Planowane miejsce i termin realizacji konkursu:

01.03.2017 – etap szkolny, rozpoczęcie w Zespole Szkół w Przegini i w Zespole Szkół w Jerzmanowicach – równocześnie

27.03.2017 – etap gminny, finał w Zespole Szkół w Jerzmanowicach.

Konkurs objęty jest Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy – Żołnierzom Wyklętym, oraz odbywa się pod honorowym patronatem:

 • Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie dr hab. Filipa Musiała

 • Minister Edukacji Narodowej

 • Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

 •  Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat.jpg)Plakat.jpg2288 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu.pdf)Regulamin konkursu.pdf205 kB

Informacja dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami

Rozmiar:

Szanowni Państwo, 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, (treść w załączniku).

Informacja w sprawie tabliczek z numerami domów dla mieszkańców Jerzmanowic

Rozmiar:

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia  informuje, że są przyjmowane wnioski mieszkańców Jerzmanowic, na podstawie których będą  wydawane  zaświadczenia potwierdzające nowy adres zameldowania.

Osoby pobierające świadczenia emerytalne i rentowe mogą składać  informację o zmianie adresów zamieszkania, które będą odpowiednio przesyłane do Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych, bądź do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie.

Stosowne wnioski i informacje są dostępne w pokoju 114 (Urząd Stanu Cywilnego).

W dniach 15 lutego – 17 lutego oraz 20 lutego – 24 lutego w godzinach 8.00-18.00 w siedzibie Urzędu Gminy(przy dzienniku podawczym) będzie możliwość zamówienia tabliczek z nazwą ulicy i numerem domu w cenie:

Tabliczka mała  25x19 cm  - 34,44 zł

Tabliczka duża 25x33 cm – 46,74 zł

Należność za tabliczki należy wpłacić na rachunek Gminnego Ośrodka Kultury - 11 8589 0006 0150 0000 0244 0002, tytuł przelewu: OPŁATA ZA TABLICZKĘ INFORMACYJNĄ/IMIĘ I NAZWISKO/ULICA I NUMER. 

Wpłaty należy dokonać po zapisaniu się na listę. Wpłacający będą obsługiwani bez kolejki obsługiwani w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Jerzmanowicach

Istnieje również możliwość zamówienia tabliczki drogą elektroniczną, w tym celu należy wysłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  e-mail zawierający następujące informacje:

·         Imię i nazwisko

·         Telefon kontaktowy

·         Wybrany rozmiar tabliczki

·         Nazwę ulicy i numer domu

Do wiadomości należy dołączyć potwierdzenie przelewu lub skan dowodu wpłaty.

Czas oczekiwania na realizację zamówienia może wynieść około 2 tygodni, o możliwości odbioru tabliczki mieszkańcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Gminy oraz wiadomości sms(jeżeli podany przy złożeniu zamówienia numer telefonu będzie numerem komórkowym).


Na tabliczki producent udziela rocznej gwarancji.

 

 

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rozmiar:

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia przeprowadzonych w terminie od 16 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.

Jerzmanowice, 30.01.2017 r.

I. Wstęp

Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z powyższym przeprowadzono diagnozę społeczno - gospodarczo - przestrzenną, która miała na celu wskazać obszary, które charakteryzują się koncentracją problemów społecznych oraz gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub środowiskowych lub technicznych. Diagnoza ta została sporządzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

II. Przedmiot i cel konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia sprawie wyznaczenia na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom 11 rewitalizacji ww. projektu uchwały oraz zebranie opinii, propozycji, uwag odnośnie wyznaczenia na terenie gminy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji przeprowadzono po raz drugi z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumencie Gminnego Programy Rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi i oceną Programu Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

III. Przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawią o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. Z 2015r. Poz. 1777).  Konsultacje społeczne prowadzone były  w dniach 16 grudnia 2016 – 09 stycznia 2017 r.  przy użyciu trzech form tj.:

§  w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

§  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju 120 lub telefonicznie pod nr 12 389 52 47 wew. 120 w godzinach pracy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

§  Poprzez wypełnienie ankiety internetowej dostępnej pod adresem: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=64387&newtest=Y&lang=pl

Informacje o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia zamieszczono na 7 dni przez rozpoczęciem konsultacji tj. 9 grudnia 2016r.  zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji.

III. Zgłoszone uwagi

W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszona została jednak uwaga, odnośnie poszerzenia Podobszaru rewitalizacji w miejscowości Przeginia o budynek Domu Kultury. Miejsce to jest szczególnie ważne dla lokalnej społeczności ze względu na potencjał rozwoju dla mieszkańców. W związku z powyższym uwaga została pozytywnie rozpatrzona i obszar Domu Kultury włączono do podobszaru rewitalizacji.

Dodatkowo obszar rewitalizacji, zgodnie z założeniami Ustawy o Rewitalizacji został zmniejszony o tereny niezamieszkałe, co wynika z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o Rewitalizacji.

IV. Podsumowanie z przebiegu konsultacji

Uwagi zgłoszone podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia odnosiły się do załącznika graficznego – mapy ukazującej  zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy.  Po analizie niniejszych uwag podjęto decyzję o poszerzeniu obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia o Dom Kultury w Przegini, a także zmniejszeniu powierzchni obszaru rewitalizacji do terenów wyłącznie zamieszkałych i zabudowanych. Tym samym załącznik graficzny został zmodyfikowany o wskazane uwagi.


 

Załączniki:
Pobierz plik (Mapa załącznik nr 1.pdf)Mapa załącznik nr 1.pdf31346 kB
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

AKCJA ZIMA 2016/2017PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek 800-1700, wtorek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek 900 - 1645, wtorek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER