UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Klimat

Rozmiar:

Gmina Jerzmanowice – Przeginia położona na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej pod względem klimatycznym należy do krainy Śląsko – Krakowskiej regionu klimatów Wyżyn Środkowych. Charakterystyczną cechą klimatu jest według Romera skrócenie pośrednich pór roku, tzw. szarug, jesiennej i wiosennej. Na tym obszarze szarugi trwają tylko 55 dni, podczas gdy w Polsce południowej 67 dni, a nad Bałtykiem aż 87 dni. Znaczne urozmaicenie rzeźby, duże deniwelacje, zmienność ekspozycji, a także różny stopień pokrycia terenu przez szatę roślinną, zwłaszcza leśną, znajduje wyraz w stosunkach klimatycznych. Większe doliny wykazują cechy klimatu górskiego, zwłaszcza pod względem rozkładu nasłonecznienia, dużych amplitud dobowych temperatur powietrza, częstych inwersji.

Na wierzchowinie jurajskiej zaznaczają się rysy kontynentalne. Średnia temperatura roku dla tego obszaru wynosi około 7,5oC, w dnach dolin spada do około 6oC. Rozkład temperatury w przekrojach poprzecznych dolin wykazuje duże kontrasty termiczne i wilgotnościowe, zależnie również od ekspozycji. Temperatura powietrza w południe na skałach o wystawie południowej może dochodzić nawet do 60oC, zaś o tej samej porze w lesie o ekspozycji północnej osiąga zaledwie 20oC. W stosunkach termicznych interesującego nas obszaru obserwuje się wyraźną inwersję, czyli odwrócenie w stosunku do rzeźby, która wpływa na powstawanie wieczornych i nocnych spływów chłodnego powietrza i jego stagnację w dnach dolin. W niektórych porach roku, zwłaszcza na wiosnę i jesienią różnice temperatur między wierzchowiną a dnami dolin mogą dochodzić nawet do 10oC. Często są więc sytuacje gdy w dnach dolin (Racławki, Sąspówki, Będkowskiej) utrzymują się mgły, a w rejonie ostańców jest słoneczna pogoda. Taki rozkład temperatury zanika podczas pogody pochmurnej i wówczas najcieplejsze jest dno doliny, a wyższe partie zboczy i wierzchowina mają niższe temperatury. Średnia wielkość opadów wynosi około 700 mm rocznie. Rzeźba terenu wywiera duży wpływ na klimat lokalny poszczególnych jej częściach. Wiosnę charakteryzują silne kontrasty mikroklimatyczne, a więc duże różnice w topnieniu pokrywy śnieżnej i w rozpoczęciu wegetacji. W dolinach np. zalega jeszcze śnieg, a na zboczach o ekspozycji południowej kwitną pierwsze rośliny wczesnowiosenne. Lato odznacza się dużą zmiennością typów pogody i wspomnianymi różnicami w rozkładzie temperatur w profilach poprzecznych dolin. Na kształtowanie się stosunków mikroklimatycznych tej pory roku zasadniczą rolę obok rzeźby terenu odgrywa szata roślinna. Szczególnie czytelne różnice zwłaszcza termiczne występują między zbiorowiskami leśnymi i murawami. Osobliwością jest również duża ilość burz (drugie miejsce w kraju po Tatrach), zazwyczaj krótkotrwałych (15-20 min.). O tej porze roku notuje się również największe sumy opadów. Pod koniec lata i na początku jesieni pogoda jest bardziej ustabilizowana. Występuje duża liczba dni słonecznych („złota jesień”), pojawiają się częstsze i silne inwersje termiczne. Jesienią zanikają kontrasty mikroklimatyczne między wierzchowiną a dnem dolin, czego przyczyną są silniejsze wiatry oraz malejący wpływ szaty roślinnej. Zima w gminie Jerzmanowice – Przeginia jest dłuższa i bardziej mroźna w porównaniu do otaczających regionów, a dłuższemu zaleganiu pokrywy śnieżnej sprzyja większa wysokość omawianego obszaru nad poziom morza (około 400 – 450m n.p.m.).

Wspomniany klimat lokalny uwarunkowany rzeźbą, stopniem pokrycia przez szatę roślinną wywiera znaczny wpływ na rozmieszczenie fauny, głównie bezkręgowców. Decyduje także o zróżnicowaniu roślinności. Zbocza o ekspozycji północnej, o klimacie chłodnym wilgotnym porasta przeważnie buczyna karpacka, skrawki lasów jaworowych, cieniolubne murawy i zespoły mszaków zbocza południowe, dobrze nasłonecznione zajmują zespoły muraw naskalnych i kserotermicznych oraz ciepłych zarośli (wśród nich godna uwagi wisienka stepowa).

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER