UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Fauna i flora

Rozmiar:

KATEGORIE

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Pod względem administracyjnym cały obszar Ojcowskiego Parku Narodowego stanowi jeden Obwód Ochronny "Groty" w skład, którego wchodzą 3 obchody - Korytania, Złota Góra i Pieskowa Skała. Po zmianach administracyjnych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 1999 r. teren Parku znalazł się w województwie małopolskim, w powiecie ziemskim krakowskim, na terenie czterech gmin:

 • Skała (1222,56 ha - 56,98% powierzchni OPN),
 • Jerzmanowice-Przeginia (300,10 ha - 13,99%),
 • Wielka Wieś (114,67 ha - 5,34%)
 • Sułoszowa (508,29 ha - 23,69%).

Park posiada strefę ochronną zwana otuliną rozciągającą się na obszarze pięciu gmin, tj. gmin wymienionych wyżej oraz gminy Zielonki. Strefa ochronna utworzona na mocy uchwały Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1981 roku o powierzchni 7000 ha uległa niewielkiemu zmniejszeniu do 6777 ha w związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.


Więcej informacji o Ojcowskim Parku Narodowym można znaleźć na stronie: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINKI KRAKOWSKIE

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest jednostką budżetową samorządu Województwa Małopolskiego powstałą 30 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu i Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie.

Głównym zadaniem ZPKWM jest ochrona wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Działaniami statutowymi ZPKWM są: prowadzenie edukacji ekologicznej zwłaszcza młodzieży szkolnej i studentów, ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz propagowanie turystyki na terenie parków krajobrazowych.

W skład ZPKWM wchodzi 11 Parków, w tym: Park Krajobrazowy "Dolinki Krakowskie" o powierzchni 20 686,1 ha jest położony na terenie 9 gmin: Bukowno, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Rozciąga się od Michałowic w kierunku północno - zachodnim do Bukowna. Charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu i obejmuje szereg dolin jurajskich, między innymi: Dolinę Kluczwody, Dolinę Bolechowicką, Dolinę Kobylańską, Dolinę Będkowską, Dolinę Szklarki, Dolinę Racławki i Dolinę Eliaszówki. W obrębie parku znajduje się pięć rezerwatów przyrody: Dolina Eliaszówki, Dolina Kluczwody, Dolina Racławki, Wąwóz Bolechowicki oraz Dolina Szklarki - rezerwat leśny, utworzony w 1989 roku; położony miedzy Jerzmanowicami a Szklarami, o powierzchni 46,69 ha. Ochronie podlegają różnorodne zespoły buczyn, jaworzyna górska, grądy oraz murawy kserotermiczne i naskalne.


Więcej informacji o Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie można znaleźć na stronie: http://www.zpkwm.pl/krakow/parki.html

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Gminy zarejestrowanych jest 38 pomników przyrody, czyli pojedynczych tworów przyrody żywej i nieożywionej. Mogą wysterować również w skupieniach. Oznaczają się szczególną wartością naukową, kulturową, historyczno-pamiątkową i krajobrazową. Posiadają indywidualne cechy wyróżniające je wśród innych tworów. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz pomników przyrody.

L.p

Nr rejestru wojewódzkiego

Lokalizacja

Przedmiot ochrony

Obwód pierśnicy (cm)

1

10/4

Racławice – przy kościele

Lipa

362, 386

2

10/5

Racławice – przy kościele

Lipa

358

3

10/6

Racławice – przy kościele

Lipa

318

4

10/7

Racławice – przy kościele

Lipa

455

5

10/8

Racławice – przy kościele

Lipa

339

6

10/9

Jerzmanowice – działki 133/1, 136, 134/1

Grupa  skałek – Cisówki

 

7

10/10

Jerzmanowice – działki 150/2, 157/2, 156, 170

Grupa skałek – Podskałki

 

8

10/11

Jerzmanowice – działka 309

Ostra Skała

 

9

10/12

Jerzmanowice – działka 308,1

Ostra Skała

 

10

10/13

Jerzmanowice – działka 312/2

Grupa skałek – Ogrodzieniec

 

11

10/14

Jerzmanowice – działki 301/1, 302, 305

Grupa skałek – Sokołowe Skały

 

12

10/15

Jerzmanowice – działki301/1, 305

Sokołowe Skały

 

13

10/16

Jerzmanowice – działka 277

Skałka – Dębiny

 

14

10/17

Jerzmanowice – działki 263, 264, 268, 269

Grupa skałek - Dębiny

 

15

10/18

Jerzmanowice – działki 235/2, 243

Grupa skałek – Łyse Skały

 

16

10/19

Jerzmanowice – działki 235/2, 243

Skałka – Łyse Skały

 

17

10/20

Jerzmanowice – działki 808/5, 808/6, 803

Skałka  - Śpiewacza Skała

 

18

10/21

Jerzmanowice – działki 783/1, 772/13, 794, 782/5, 782/4

Grupa skałek - Fijołkowa

 

19

10/22

Jerzmanowice – działki 939/2, 940

Grupa skałek – Goła Skała

 

20

10/23

Jerzmanowice – działki 971, 965/5, 965/4

Babia Skała

 

21

10/24

Jerzmanowice – działki 980

Skałka - Sikorka

 

22

10/25

Jerzmanowice – działki 1119/1

Grupa skałek - Kubusiówka

 

23

10/26

Jerzmanowice – działki 1066-1069/2, 1073-1075, 1087, 1071

Łysa Skała

 

24

10/27

Jerzmanowice – działki 1067, 1075

Cielęca Skała

 

25

10/28

Jerzmanowice – działki 1140, 1141

Skałka - Olszówka

 

26

10/29

Jerzmanowice – działka 1095

Skałka - Słup

 

27

10/30

Jerzmanowice – działki 1095, 1096, 1097

Skałka - Słup

 

28

10/31

Jerzmanowice – działki 1095, 1096, 1097

Ostra Skała

 

29

10/32

Jerzmanowice – działka 1097

Skałka – Ostry Kamień

 

30

10/33

Jerzmanowice – działki 1110, 1111

Wielka Skała

 

31

10/34

Jerzmanowice – działki 1109, 1112, 1120/3-1122/1

Wielka Skała

 

32

10/35

Jerzmanowice – działki 1084/3, 1085

skałka

 

33

10/36

Jerzmanowice – działka 1084/3

Grupa skałek Grodzisko

 

34

10/37

Jerzmanowice – działki 1076-1079, 1081, 1082, 1084/3

Grupa skałek Grodziska

 

35

10/38

Jerzmanowice – działka 1053

Skałka - Jedlina

 

36

10/39

Jerzmanowice – działki1181, 1184, 1190, 1191/1

Kozia Skała

 

37

10/40

Jerzmanowice – działki1164-1167, 1172/7, 1173/2/3

Grupa skałek – Psi Klatka

 

38

10/41

Kolonia Wschodnia - w pobliżu Jerzmanowic

Jaskinia Nietoperzowa

 

OBSZAR NATURA 2000

Europa zajmuje niespełna 5% lądowej powierzchni Ziemi. Jednak pomimo niewielkich rozmiarów, na jej obszarze występuje ogromna różnorodność roślin, zwierząt i krajobrazów, z których wiele nie występuje nigdzie indziej na świecie. Bogactwo biologiczne w dużym stopniu wynika z różnic klimatycznych, geologicznych i geomorfologicznych. Od wybrzeża Morza Bałtyckiego, przez równiny niżu środkowopolskiego po szczyty Tatr – bioróżnorodność w Polsce jest doprawdy zadziwiająca.

W procesie powstawania krajobrazów Polski czynnikiem bardzo ważnym było długoletnie przywiązanie człowieka do ziemi. Przez wieki ludzie praktykowali różne sposoby uprawy roli, co sprzyjało rozwojowi licznych „siedlisk półnaturalnych”, bogatych w gatunki roślin i zwierząt dzikiej przyrody, których przetrwanie uzależnione jest całkowicie od nieprzerwanego użytkowania przez człowieka. W polskim krajobrazie wszędzie odzwierciedla się bogata mozaika narodowościowa, kulturowa, językowa i tożsamościowa Europy. Niewiele jest miejsc na świecie, w których występuje tak zróżnicowane bogactwo siedlisk naturalnych i ostoi dzikiej przyrody kontrastujące ze ściśle powiązanymi krajobrazami kulturowymi na tak małym obszarze.

Powstanie sieci Natura 2000, która jest światowym ewenementem w zakresie międzynarodowej, obszarowej ochrony przyrody potwierdza, że ochrona zagrożonej różnorodności biologicznej Europy jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej.

Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej. Obejmuje dwa typy obszarów chronionych: obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk. W jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

Na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia obszary siedliskowe chronione Natura 2000 to:

 • Dolinki Jurajskie PLH120005 (Rezerwat przyrody Dolina Szklarki i Dolina Racławki)
 • Dolina Prądnika PLH120004

Dyrektywa Siedliskowa wymaga zachowania tzw. właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków. W odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oznacza to, że ich naturalny zasięg nie zmniejszy się, zachowają one specyficzną strukturę i swoje funkcje ekologiczne oraz stan zachowania typowych dla niego gatunków jest właściwy. W odniesieniu do gatunków właściwy stan ochrony oznacza natomiast, że zachowana zostaje liczebność populacji i wystarczająco duża powierzchnia siedliska gatunku, gwarantująca utrzymanie się go w biocenozie przez dłuższy czas.

DOLINKI JURAJSKIE PLH120005

Obszar położony jest na terenie dużego regionu geologicznego Monokliny Śląsko-Krakowskiej. Monoklina zbudowana jest z dwóch wielkich kompleksów skalnych. Niżej położony kompleks tworzą utwory karbońskie, dewońskie i starsze. Wyższy kompleks tworzą osady permu, triasu, jury, kredy i młodsze. Największe znaczenie w budowie geologicznej monokliny mają wapienie wieku jurajskiego, będące najbardziej charakterystycznymi skałami na tym terenie, decydującymi o jej niepowtarzalnym charakterze.

Na teren ostoi składa się 11 enklaw, dobrze zachowanych pod względem przyrodniczym. Obejmują one obszar wyżynny, zbudowany z wapieni górnojurajskich, pokrytych warstwą lessu z wciętymi dolinami potoków, o charakterze skalistych jarów krasowych. Ich ujścia są zwykle zwężone i zamknięte skalnymi bramami, zaś zbocza urozmaicone różnorodnymi formami skalnymi, jak pojedyncze maczugi, bastiony lub masywy. Występują w nich liczne jaskinie z bogatą szatą naciekową. Wschodnie zbocza są przeważnie bardziej skaliste i strome. Wierzchowina pokryta jest głównie polami uprawnymi oraz niewielkimi kompleksami lasów grądowych i bukowych, które porastają też zbocza dolin. Wśród leśnych zbiorowisk roślinnych dominują różnorodne zespoły buczyn i grądów, w mniejszym stopniu występują bory mieszane, łęgi olszowe oraz jaworzyna górska. Wąwozami płyną potoki i z nimi związane są płaty szuwarów i turzycowiska, a także łąki i pastwiska. Dolne partie zboczy dolin pokryte są murawami kserotermicznymi i ciepłolubnymi zaroślami.

Obszar należy do terenów o wysokiej bioróżnorodności. Stwierdzono tu występowanie 10 rodzajów siedlisk załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Najcenniejsze są murawy kserotermiczne, płaty buczyn, grądów i sporadycznie jaworzyn. 

DOLINA PRĄDNIKA PLH120004

Obszar obejmuje głębokie doliny Prądnika i Sąspówki wraz z falistą wierzchowiną usianą rozproszonymi ostańcami, będącymi typowymi elementami krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Formy te powstały w wyniku procesów erozyjnych działających w górnojurajskich wapiennych skałach budujących ten obszar. Charakterystyczne dla tego terenu zjawiska krasowe są przyczyną występowania licznych jaskiń, szczelin i malowniczych form skalnych - baszt, bram, ambon itp. Szata roślinna tworzy skomplikowany układ przestrzenny, odzwierciedlający zróżnicowanie warunków siedliskowych; często, obok siebie, występują zbiorowiska o odmiennym charakterze ekologicznym. Większą część ostoi pokrywają lasy grądowe, buczyny i na mniejszych powierzchniach, bory mieszane. Na stromych zboczach i skałach występują ciepłolubne zarośla, murawy kserotermiczne i wapieniolubne zbiorowiska naskalne. W dnach dolin zachowały się fragmenty mezofilnych łąk i pastwisk oraz roślinność nadpotokowa. Na terenie ostoi - w dolinie rzeki - występuje luźna zabudowa. Obszar ważny dla zachowania bioróżnorodności. Występuje tu wiele rzadkich i zagrożonych oraz podlegających prawnej ochronie gatunków roślin naczyniowych i zwierząt. W związku z ograniczeniem użytkowania kośno-pasterskiego, interesujące zbiorowiska nieleśne - łąki i murawy - podlegają sukcesji.

Na niewielkim terenie występują prawie wszystkie zjawiska geomorfologiczne typowe dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; liczne są też zjawiska krasowe (około 300 jaskiń).

Rozmiar:

Hałas pochodzenia antropogenicznego występujący w środowisku można podzielić na: hałas przemysłowy, komunikacyjny i komunalno – bytowy. Hałas emitowany przez podmioty gospodarcze o charakterze przemysłowym jest szczególnie uciążliwy dla mieszkańców domów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. W związku z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność ograniczania emisji ponadnormatywnego hałasu, do obszaru, do którego podmiot ma tytuł prawny. Stosunkowo niewielka ilość „zakładów przemysłowych” znajdujących się na terenie gminy i niewielka ich presja akustyczna pozwala stwierdzić, że ich bezpośredni wpływa daję się odczuć wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie.

Hałas komunikacyjny powodowany jest głównie przez drogę krajową nr 94 Kraków - Katowice oraz drogę wojewódzką nr 773. Analiza zagrożenia hałasem drogowym, wskazuje, że poziom emisji hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie źródła (1 m od krawędzi jezdni) dla większości dróg o znaczeniu ponadregionalnym przekracza poziom 70 dB w porze dziennej, dochodząc dla arterii najbardziej hałaśliwych do poziomu 80dB. Głównym źródłem tego hałasu na terenie gminy jest droga nr 94. Z pomiarów wynika, iż poziom dźwięku Leq bezpośrednio przy drodze (1m) wynosi 75.0 – 82.0 dB, natomiast maksymalny poziom dźwięku osiąga wartość 93 – 96 dB(A) daje to, w odległości 1m od skraju jezdni, przekroczenia rządu 5 – 25 dB, w zależności od przyjętych wartości dopuszczalnych [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz.1841)].

Jednakże zasięg przekroczeń wartości dopuszczalnych jak również ewentualnych przekroczeń wartości progowych [ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.01.2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu [Dz. U. Z 2002 r. nr 8 poz 81)] dla poszczególnych tras jest trudny do przedstawienie z uwagi na istniejące uregulowania prawne. Z uwagi na powiązanie wartości dopuszczalnej z charakterem zagospodarowania przestrzennego nawet na niewielkim odcinku drogi, dopuszczalne wartości poziomu hałasu mogą zmieniać się kilkakrotnie. Nie bez znaczenia jest sąsiedztwo Ojcowskiego Parku Narodowego, które narzuca wysokie standardy na emisję hałasu. Hałas komunalno – bytowy występuje na ternach zabudowy mieszkaniowej. Jego poziom zależy od intensywności i charakteru zabudowy mieszkaniowej. Największy poziom osiąga w centralnych częściach miejscowości. Ze względu na rolniczy charakter Gminy Jerzmanowice – Przeginiaa, nie mam tutaj zbyt dużych skupisk o charakterze zwartej zabudowy mieszkaniowej, lub przemysłowej, dlatego powyższy typ hałasu w zasadzie na stwarza zagrożenia dla mieszkańców gminy.

Rozmiar:

Na stan zanieczyszczenia powietrza w Gminie Jerzmanowice – Przeginia wpływają emisje zanieczyszczeń pochodzące z aglomeracji krakowskiej, a także zanieczyszczenia lokalne z emisji komunikacyjnych z drogi krajowej Kraków – Olkusz.

W sezonie zimowym zostaje zwiększony poziom zanieczyszczeń na co wpływ ma emisja niska z lokalnych kotłowni czy palenisk indywidualnych, jednakże stwierdzić można , że na terenie gminy brak jest większych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadziła badania na terenach parków narodowych. W tym celu zostało wyznaczonych sześć stacji pomiarowych, z których jedna znajdowała się na obszarze Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Stacje te służyły jako punkty pomiarów do badań zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu i dwutlenkiem siarki metodą pasywną na obszarze województwa małopolskiego. Według przeprowadzonych badań wykazano, że w żadnym punkcie nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów średniorocznego stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki pomiarów.


Tabela: Zbiorcze zestawienie średniorocznych stężeń SO2 i NO2 w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenach parków narodowych w 2007 roku

Najwyższe stężenia średnioroczne dwutlenku azotu 8,4 μg/m3 wystąpiły w punkcie Łysa Polana znajdującym się na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz w punkcie znajdującym się na terenie omawianej Gminy – Jerzmanowicach – Lepianka, leżącego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Większe nasilenie emisji zanieczyszczeń, mających charakter typowo komunikacyjny wynika z umiejscowienia tych dwóch punktów w pobliżu ruchu drogowego, gdyż przykładowo punkt Jerzmanowice – Przeginia znajduje się w niedalekiej odległości od drogi krajowej nr 94. Z kolei stężenia średnioroczne dwutlenku siarki kształtowały się na niskim poziomie we wszystkich parkach od 25% poziomu dopuszczalnego w punkcie w Nieznajomej (Babiogórski Park Narodowy) do 68% w punkcie Jerzmanowice – Lepianka (Ojcowski Park Narodowy).


Tabela: Średnioroczne stężenie SO2 i NO2 w parkach narodowych

Ocena jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami, obejmującymi teren całego kraju. Obszar Gminy Jerzmanowice – Przeginia znajduje się w strefie krakowsko-wielickiej.


Tabela: Strefa krakowsko-wielicka

Określając stan jakości powietrza oparto się o „Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007 roku”. W celu sklasyfikowania danego obszaru pod względem jakości powietrza przyjęto podział na trzy rodzaje stref:

 • klasa A – gdy poziom stężeń zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnych norm,
 • klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, ale nie przekracza poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,
 • klasa C – gdy stężenie zanieczyszczeń przekracza dopuszczalne poziomy powiększone o margines tolerancji.

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza dla strefy krakowsko - wielickiej została ustalona klasa C pod względem ochrony zdrowia, natomiast klasa A dla kryteriów ochrony roślin. Ocen poziomu zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych strefach województwa małopolskiego wykonano w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych w stanowiskach pomiarowych metodami: automatycznymi, manualnymi i pasywnymi, funkcjonujących zgodnie z wojewódzkim programem monitoringu środowiska. Wyniki klasyfikacji strefy krakowsko – wielickiej przedstawiono w tabeli poniżej.


Tabela: Klasy stresy krakowsko – wielickiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (dla obszarów zwykłych i uzdrowisk) 

Rozmiar:

Teren Gminy znajduje się w dorzeczach 3 rzek: Rudawy, Prądnika i Białej Przemszy. W dorzeczu Białej Przemszy znajduje się północno – zachodni skrawek gminy, w dorzeczu Prądnika – wieś Sąspów, natomiast pozostała część gminy w dorzeczu Rudawy.

Do rzek tych spływają wody w potoków: do Rudawy m. in. Szklarka wraz z Racławką, do Prądnika – Sąspówka. Rzeka Rudawa stanowi jedno ze źródeł zaopatrzenia w wodę aglomeracji krakowskiej. Największymi zagrożeniami dla stanu czystości jej wód są spływające wraz z wodami opadowymi z obszarów eksploatowanych rolniczo nawozy i środki chemiczne ochrony roślin, nieoczyszczone ścieki i ich zrzuty z wypełnionych szamb.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. nr 204, poz.1728). W 2008 przeprowadzona badania w zlewni rzeki Rudawa.


Tabela: Ocena wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2008 roku.


Tabela: Zmiany jakości wód przeznaczonych do spożycia w latach 2004 - 2008

Ustala się trzy kategorie jakości wody, w zależności od wartości granicznych wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia:

 1. kategoria A1 — woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji;
 2. kategoria A2 — woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji,dekantacji, filtracji, dezynfekcji (chlorowania końcowego);
 3. kategoria A3 — woda wymagająca wysoko sprawnegouzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym,dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego).


Wody rzeki Rudawka klasyfikują się do kategorii A3, a więc do wód wymagających wysokosprawnego uzdatniania. Ocenę stanu wód dokonana również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz. 1008). Ocena ta będzie weryfikowana.

 • Dane o Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): Rudawa do Racławki;
 • Ocena biologiczna: klasa III;
 • Ocena elementów fizykochemicznych wspierających elementy biologiczne: Y – przekroczone wartości graniczne do stanu dobrego i wyższego niż dobry;
 • Ocena substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego: N – nie przekraczają;
 • Stan/potencjał ekologiczny: stan umiarkowany;
 • Stan chemiczny: brak danych
 • Stan jednolitych części wód (JCWP) powierzchniowych: zły stan wód.

Według wstępnej oceny, stan wód powierzchniowych jest zły.

Rozmiar:

Szata roślinna i fauna obszarów należących do Gminy Jerzmanowice – Przeginia, jak i całej Wyżyny Krakowskie już od początku XIX wieku budziły zainteresowanie przyrodników. Swoistą cechą odróżniającą ten obszar od innych regionów naszego kraju jest niezwykłe bogactwo i różnorodność szaty roślinnej oraz fauny, które niejednokrotnie zdumiewają nawet najbardziej doświadczonych przyrodników.

W jurajskich dolinkach występują bowiem obok siebie gatunki górskie i borealno – górskie typowe dla zimnego, wilgotnego klimatu oraz ciepłolubne, kserotermiczne, zwane często stepowymi, reprezentujące element południowy i południowo – wschodni. Cieniste lasy przeplatają się w mozaikowych układach prześwietlonymi słońcem zaroślami i murawami skał wapiennych. Roślinność suchych wierzchowin, wzgórz i zboczy sąsiaduje z bagiennymi łąkami i torfowiskami w dnach dolin. Szczególne bogactwo fauny i flory stosunkowo na niewielkim obszarze ma miejsce na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego z którym bezpośrednio graniczy Gminy Jerzmanowice – Przeginia, a część terenów należących do gminy stanowi otulinę parku.

Współczesny charakter przyrody żywej omawianego terenu ukształtował się pod wpływem wielu czynników, jak np. bardzo zróżnicowana rzeźba terenu oraz duża zmienność warunków podłoża i mikroklimatu, rozwój szaty roślinnej i fauny w epoce lodowcowej i holocenie, a wreszcie działalność gospodarcza człowieka w czasach historycznych.

We florze przeważają gatunki szeroko rozprzestrzenione w północnej i środkowej części Europu oraz Azji. Dużo jest wśród nich roślin o charakterze eurosyberyjskim, np. sosna, jarzębina, majownik dwulistny i inne. Najliczniejsze są jednakże gatunki mające swe centrum w Europie Środkowej. Należy tu większość pospolitych składników flory Wyżyny, np. zawilec gajowy i wiele gatunków drzew: lipa szerokolistna, buk, grab i dąb szypułkowy. Również zdecydowana większość górskiej flory Wyżyny należy do elementu środkowoeuropejskiego. Gatunki rozpowszechnione we wszystkich pasmach tego obszar reprezentują: parzydło leśne, jawor i jodła, natomiast tojad smukły jest przykładem rośliny o charakterze sudecko – karpackim, a żywiec gruczołowaty i tojad mołdawski to subendemity karpackie. Bardzo interesującą, ale nieliczną grupę tworzą gatunki arktyczno – alpejskie, które występują z jednej strony na północy w strefie tundry i lasotundry, z drugiej w górach Europy środkowej. Na obszarze Wyżyny mają one zdecydowanie reliktowy charakter i rosną na szczególnie zimnych siedliskach, gdzie przetrwały od czasów plejstocenu. Z roślin tych należy wymienić skalnicę gronową występującą na skałach w Dolinie Będkowskiej. Arktyczno – górski charakter rozmieszczenia geograficznego mają również dwa gatunki okrzemek żyjące w zimnych wodach potoku Sąspówka.

Szczególnie ważną cechą wyróżniającą jurajską florę i wyraźnie odróżniającą ją od flory niżu jest niezwykłe bogactwo gatunków górskich. Mimo to brak jest na tym obszarze gatunków endemicznych tj. rosnących wyłącznie na tym terenie. Najliczniejsze są gatunki typowe dla zbiorowisk leśnych piętra reglowego naszych Karpat. Występują one głownie na zboczach północnych, w głębokich wąwozach i w cieniu dużych masywów skalnych, w obrębie lasów bukowych, jaworowych i cienistych grądów. Wczesną wiosną spotykamy tu liczne czerwono – fioletowe kwiaty żywca gruczołowatego, spod butwiejącej ściółki wyłaniają się kwiatostany lepiężnika białego, który podobnie jak niepozorny przetacznik górski najchętniej rośnie w wilgotnych dnach wąwozów, głębokich dnach dolin. W miejscach szczególnie chłodnych i cienistych, w śród lasów jaworowych rośnie okazale kwitnąca miesiącznica trwała.

Rośliny kserotermiczne i ciepłolubne to grupa gatunków charakterystyczna dla całego obszaru jurajskiego. Są one przywiązane do siedlisk wybitnie suchych, ciepłych i silnie nasłonecznionych. W krajobrazie dolin i wzgórz jurajskich gminy Jerzmanowice – Przeginia najbardziej widoczna jest flora kserotermiczna i ciepłolubna roślin naczyniowych. Występowanie tychże roślin jest silnie ograniczone do skalistych zboczy o ekspozycji południowej, odznaczających się nadzwyczaj suchym i ciepłym mikroklimatem, że w słoneczne dni letnie temperatura w przygruntowej warstwie roślinności dochodzi do około 50oC. Do najbardziej interesujących gatunków należy tutaj turzyca, przetacznik, czy macierzanka, która ma tutaj reliktowe stanowisko.

Fauna na tym obszarze jest dość dobrze zbadana. Główny zrąb fauny tworzą niewątpliwie gatunki szeroko rozpowszechnione. Jednak podobnie jak w przypadku flory, bardzo silnie zaznaczają się powiązania, w znacznym stopniu o kontynentalnym, stepowym charakterze. Powiązania północne są o wiele słabsze i z pewnością bardziej odległe w czasie, gdyż sięgają plejstocenu.

Bardzo duży odsetek fauny stanowią gatunki o różnorodnym charakterze południowym, związane ciepłymi obszarami południowej i południowo – wschodniej Europy, Azji Mniejszej oraz kontynentalnymi obszarami wschodniej Azji. Szczególnie licznych przedstawicieli tego gatunku znajdujemy wśród bezkręgowców. W Dolinie Sąspowskiej na półkach skalnych, wśród kserotermicznych muraw, żyje nadzwyczaj interesująca stonoga, znana w Polsce tylko z kilku miejsc w Niecce Nidziańskiej, z okolic Sandomierza, czy z Pienin. Sporo typowo południowych gatunków występuje wśród chrząszczy (np. ryjkowce, kózki). Podobnież dużo gatunków można spotkać wśród mięczaków. W grupie kręgowców gatunki o charakterze południowym, nawet w najszerszym tego słowa znaczeniu są bardzo rzadkie. Jednak na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia można znaleźć w Jaskini Nietoperzowej podkowca dużego, który ma tutaj najdalej na północ wysunięte, jedyne w Polsce stanowisko. Fauna nietoperzy na tym terenie ma wyjątkową wartość. Prócz wspomnianego podkowca dużego z dwudziestu znanych gatunków nietoperzy w Polsce 19 z nich występuje właśnie na tym terenie. Wszystkie gatunki nietoperzy objęte są ochroną gatunkową. Kręgowce reprezentowane są jeszcze przez chomika, który obecnie zasiedla prócz formacji stepowych pola uprawne.

Fauna górska, związana z obszarami gór i panujących tu warunkami chłodnego lub zimnego klimatu, tylko wyspowo pojawia się w Polsce niżowej, najliczniej w strefie wyżyn południowozachodnich. Obszar Wyżyny Krakowskiej należy do najbogatszych ostoi tych gatunków z uwagi na bliskie sąsiedztwo Karpat oraz korzystne warunki siedliskowe. Największe nagromadzenie stanowisk górskich form zwierząt spotykamy w głębokich cienistych dolinach na całym Płaskowyżu Ojcowskim. Zupełnym przeciwieństwem fauny górskiej są zwierzęta o charakterze ciepłolubnym i sucholubnym, zwane często kserotermicznymi. Spotykamy tutaj przede wszystkim przedstawicieli bezkręgowców, jak także interesującą grupę owadów (chrząszcze z rodziny bogatkowatych, motyle. W obrębie kręgowców można spotkać formy ciepłolubne do których zaliczamy węża gniewosza, niektóre gatunki ptaków (makolągwa, białorzytka).

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER