UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Koła Gospodyń Wiejskich

Rozmiar:

KATEGORIE

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W CZUBROWICACH

Oficjalnie powstało w 1965 roku, a nieoficjalnie było już dużo wcześniej tylko prowadziło działalność bez rejestracji. W 1970 roku został wybrany zarząd: Przewodnicząca - Zenona Nowińska, wiceprzewodnicząca - Bronisława Redel, sekretarz - Kazimiera Mazur. Panie zabrały się chętnie do pracy społecznej, tak jak nazwa tej organizacji wskazuje, bo KGW oznacza: kocha, gospodarzy i dzieci wychowuje. Chcąc temu sprostać Koło organizowało różne kursy: gotowania i pieczenia, kroju i szycia, robienia kołder, haftowania, szkolenia rolnicze, wyjazdy szkoleniowe i turystyczne, odchowalnie kurcząt, dziecińce w okresie żniwnym, spotkania z lekarzami i tak nam czas leciał na różnych spotkaniach i pracy w gospodarstwach bo nasi mężowie pracowali w zakładach państwowych. W roku 1982 z inicjatywy Zenony i Janusza Nowińskich przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury powstał zespół śpiewaczy, który nazwano "Czubrowiacy".

W początkowym okresie KGW Czubrowice liczyło 16 pań i 5 panów. Do dzisiaj Koło działa pod patronatem GOK w Jerzmanowicach, który sfinansował zakup stroi krakowskich. I tak zaczęła się trochę inna działalność, która polega kultywowaniu dawnych zwyczai, przekazywaniu ich młodemu pokoleniu. Członkowie KGW wyszukują i gromadzą stare pieśni z minionych lat śpiewane przez pokolenia ich babć i prababć, spisują dawne zwyczaje, wierzenia w różne gusła, zabobony, czary, wierzenia w boginki itp. co w tej okolicy wierzono. Z tak zgromadzonego materiału powstały obrzędy: "Dawny wieczór na wsi", "Międlenie lnu", "Wigilia", czy "Jasełka" w okresie Bożonarodzeniowym. To wszystko przedstawiane jest w Czubrowicach i okolicznych wioskach jak także w Krakowie na Rynku Głównym, w Dworku Białoprądnickim, Barbakanie, Nowym Sączu a nawet w Lublinie przy okazji różnych wydarzeń historyczno - kulturowych.

Od początku zawiązania KGW tradychą stało się wicie wieńcy dożynkowych, które brały udział w konkursach na dożynkach lokalnych w parafii, w gminie, co rok w dożynkach wojewódzkich, diecezjalnych w kościele Mariackim w Krakowie i krajowych w Częstochowie, wszędzie zdobywając wyróżnienia i bardzo często pierwsze miejsca. Koło brało również udział m.in. w "Imieninach Krakowa", konkursach Kapel i Śpiewaków Ludowych (eliminacje w Przegini, Skale, Tenczynku i wielu innych miejscowościach). Do największych osiągnięc Koła można zaliczyć wyjazd na XXV Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w 1991 roku do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, gdzie w kategorii "Lamentacje" członkinie zajęły trzecie miejsce + nagrodę (przez trzy lata w dzień Wszystkich Świętych w programie pierwszym Polskiego Radia w godzinach wczesnorannych, pieśni śpiewane na festiwalu były nadawanej w radio).

W roku 2004 skład został odmłodzony. Obecnie KGW Czubrowice liczy 26 osób - 19 kobiet i 7 mężczyzn. Kierownikiem muzycznym jest Mariusz Mazur. W dalszym ciągu Koło aktywnie bierze udział we wszystkich uroczystościach lokalnych i gminnych, dożynkach, konkursach wieńcy dożynkowych, organizuje przedstawienia, np. "Wigilia", w okresie Bożonarodzeniowym, wspólny opłatek w swojej miejscowości co już jest tradycją, bierze udział w Opłatku Gminnym, Cecyliadzie, organizuje wycieczki i wiele innych uroczystości jak "Pożegnanie lata" itd.

Koło Gospodyń Wiejskich z Czubrowic stara się przede wszystkim poprzez swoje działania przekazać tradycje swoich przodków i ocalić ją od zapomnienia. Bardzo bogata tradycja w tym gwara tutejszego środowiska różniąca się od innych miejscowości i wcześniej wspomniane aspekty kulturowo - historyczne.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GOTKOWICACH

Historia koła sięga pamięcią lat 40-tych i 50-tych ubiegłego stulecia. Kobiety z miejscowości zrzeszone były w organizacji, która nazywała się Ligą Kobiet, której przewodniczącą była Zofia Jarosz. K.G.W zostało założone w 1963 roku. Pierwsza Przewodniczącą była Daniela Sokół, pełniąca tę funkcje przez 14 lat. Działalność członkiń była bardzo prężna. Uczestniczyły w konkursach, zdobywały nagrody i wyróżnienia. W Zadrożu prezentowały: kwiaty, warzywa, owoce i przetwory owocowe. Na wystawie przedmiotów rolniczych w Przegini uzyskały I miejsce. Organizowano różne konkursy: gotowania i pieczenia, kroju i szycia, uprawy warzyw i owoców.

Uprawa kwiatów i wyrabianie suchych bukietów, a także palm przetrwała do ówczesnych czasów, stanowiąc dodatkowe źródło dochodów. Członkinie KGW urządzały wieczorki taneczne, często związane ze skubaniem pierza, czy wspólne zabawy ze strażakami. Na wycieczkach krajoznawczych zwiedzały różne zakątki kraju.

W 1977 roku nową przewodniczącą Koła została wybrana Katarzyna Sarota. Funkcje tę pełniła przez 10 lat do 1987 roku. W tym czasie również były organizowane różne konkursy: dekoratorstwa, układanie bukietów z suchych kwiatów, szycie i haftowanie strojów regionalnych, kurs gotowania i pieczenia, kurs prawa jazdy. Kolejne przewodniczące KGW Gotkowice to Zofia Krzystanek i Danuta Glanowska. Obecnie funkcję przewodniczącej pełni Teresa Kiełkowicz.

Panie z KGW bardzo czynnie włączyły się w przygotowanie uroczystości „600 - lecia istnienia wsi”' - przystroiły kaplicę i posprzątały teren, ozdobiły drogę wzdłuż całej miejscowości, przygotowały występ artystyczny - piosenkę o historii wsi, koła i straży pożarnej, urządziły wystawę narzędzi rolniczych i przedmiotów gospodarczo – domowych, a także wyrobów rękodzieła artystycznego i hafciarskich, bukietów suchych kwiatów i palm, przygotowały poczęstunek dla gości. Panie z Koła włączyły się również w przygotowanie kaplicy i terenu, sadząc krzewy i kwiaty.

W każdym roku KGW przygotowuje wieniec dożynkowy na odpust parafialny oraz na dożynki gminne. W czasie dożynek w Jerzmanowicach i Łazach panie prezentują bukiety suchych kwiatów oraz własnoręcznie wykonane palmy. Na dożynkach diecezjalno - gminnych również reprezentują swoją miejscowość, co roku wykonując piękne wieńce.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W JERZMANOWICACH

Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Jerzmanowicach nastąpiła po dłuższej przerwie 31 sierpnia 2003 roku, dzięki staraniom ówczesnego sołtysa Piotra Kozery. Pomimo początkowych trudności, zwłaszcza lokalowych, Koło szybko rozwinęło swoją działalność.

Działalność KGW Jerzmanowice od początku opiera się na pracy społecznej. Panie chętnie służą radą i pomocą, współpracując z różnymi organizacjami działającymi na terenie Gminy. Biorą również czynny udział w lokalnych wydarzeniach okolicznościowych, takich jak dożynki, wigilie, konkursy, a także cykliczne imprezy gminne, podczas których prezentują swoje umiejętności kulinarne, oferując uczestnikom własnoręcznie wykonane lokalne przysmaki.

Ważnym obszarem działalności Koła jest kultywowanie folkloru wiejskiego poprzez wspólne śpiewanie starych pieśni i przyśpiewek, dzięki czemu chronią je przed popadnięciem w zapomnienie. Swoimi występami Panie uświetniają różne wydarzenia kulturalne, za każdym razem otrzymując ogromne brawa i podziękowania. Niemniejszym powodzeniem cieszą się mini-koncerty organizowane w kościele parafialnym, jak np. W II Rocznicę Śmierci Jana Pawła II. Swój dorobek Członkinie Koła prezentowały również kilkakrotnie podczas Dni Powiatu oraz na wystawie Agro-Krak.

Dużym wyróżnieniem dla KGW Jerzmanowice był pobyt przewodniczącej Marii Szlachetki w dniach 11-16 czerwca 2007 w Parlamencie Europejskim. Reprezentowała ona Koło na zaproszenie parlamentarzystów polskich. Stanowiło to uhonorowanie pracy kobiet na wsi oraz motywację do dalszej pracy. Panie, pomimo pracy zawodowej i obowiązków domowych, ciągle znajdują czas na działalność, uważając, że ich obowiązkiem jest podtrzymywanie tradycji lokalnych, wyrażając tym samym swoją miłość do polskiej wsi.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ŁAZACH

KGW w Łazach powstało w 1933 roku z inicjatywy miejscowej nauczycielki Heleny Lipczyńskiej. We wsi istniały już takie organizacje jak: Kółko Rolnicze, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Młodzieży Wiejskiej "Siew". Powstały one, a jak na taką małą wieś było ich sporo, dzięki poparciu ówczesnego dziedzica Marcelego Truszkowskiego. Był on wielkim społecznikiem i wszechstronnie wykształconym człowiekiem. Z zawodu inżynier rolnik i zarazem doktor praw postawił sobie za cel podniesienie poziomu życia mieszkańców Łaz. Powstałe organizacje znacznie się do tego przyczyniły. Z jednej strony Pani Lipczyńska rozpoczęła współpracę z kobietami organizując je w "Koło Gospodyń Wiejskich", a z drugiej strony "Kółko Rolnicze" skupiło wokół siebie gospodarzy. Energiczna nauczycielka nauczyła kobiety uprawy nowych warzyw, takich jak ogórki czy pomidory, które dotąd nie były im znane. Wprowadziła w ubogi jadłospis nowe potrawy, a przede wszystkim zupy.

KGW Łazy działało do wybuchu wojny, a wznowiło działalność w 1946 roku. Pierwszą przewodniczącą została Zofia Fitacz. Kolejne to Maria Mirek, Maria Walancik i do 1989 roku Maria Krzystanek. Koło prowadziło bardzo ożywioną działalność. Organizowało kursy gotowania i pieczenia, haftu i szycia oraz szkolenia o tematyce rolniczej. Współpracowało z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Skale i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Członkinie Koła brały udział w pokazach i konkursach organizowanych przez spółdzielnię, a także zapraszały instruktorów z ODR celem szkolenia w zakresie upraw roślin i hodowli zwierząt. Zajmowało się również rozprowadzaniem piskląt i pasz dla drobiu. Aby kultywować tradycje ludowe i reprezentować Koło na oficjalnych uroczystościach, panie uszyły 4 komplety stroju krakowskiego, własnoręcznie ozdabiając je cekinami i koralami.

W czasie przemian społecznych w Polsce KGW w Łazach, tak jak i wiele organizacji społecznych, zawiesiło swą działalność. Reaktywowało się w 2003 roku. Przewodniczącą została Urszula Szwarc. Pierwszą potrzebą Koła stało się nabycie dodatkowych strojów krakowskich, co udało się uczynić za pieniądze uzyskane z nagród w konkursach wieńców dożynkowych.

Współcześnie zmienił się zakres działania kół gospodyń. Ponieważ zamarło życie społeczne na wsiach, KGW Łazy postawiło sobie za cel zaktywizowanie mieszkańców Łaz i kultywowanie tradycji ludowych. Panie biorą udział w dożynkach gminnych, powiatowych i diecezjalnych, wyplatając wieńce dożynkowe (zawsze nagradzane) oraz wykonując okazjonalne stroiki. Współpracują również z OSP Łazy i podejmują społeczne inicjatywy, np. festyn, z którego dochód przeznaczono na budowę kaplicy. Do tejże kaplicy KGW w Łazach zakupiło z pieniędzy zarobionych na dożynkach gminnych albę, bielizną kielichową, stojaki na kwiaty, wazony i sprzęt do sprzątania. Z inicjatywy Koła odnowiony został stary zwyczaj śpiewania w maju pieśni maryjnych przy przydrożnych kapliczkach. Panie opiekują się również pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Wsi utrzymując wokół niego porządek i składając okazjonalne wiązanki kwiatów i zapalając znicze. Kontynuują również współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, który służy doradztwem w zakresie upraw czy hodowli oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami unijnymi. W maju 2006 roku KGW wzięło udział w Konkursie Potraw Regionalnych Agro - Krak, gdzie zrobiło prawdziwą furorę makówkami i polewką.

Panie z Koła zgodnie z tradycją spotykają się w Dniu Kobiet, Tłusty Czwartek, Andrzejki itp., organizują spotkania przy ognisku. Współpracują też z innymi kołami, nie tylko z naszej gminy. KGW postawiło sobie za cel uchronić od zniszczenia stare przedmioty i narzędzia wszelkiego rodzaju, zwracając uwagę właścicielom na ich zabytkową wartość lub gromadząc je w siedzibie Koła. Natomiast od starszych gospodyń starają się nauczyć takich rzeczy, jak: gotowanie regionalnych dań, robienie kwiatów z bibuły, śpiewanie starych piosenek, starając sie tym samym, aby to wszystko nie poszło w zapomnienie.

KGW Łazy uczestniczy również w gminnych uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych, zapewniając im oprawę zarówno artystyczną, jak i kulinarną.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PRZEGINI

Z ustnych przekazów i zapisów w szkolnej kronice wynika, że Koło Gospodyń Wiejskich w Przegini powstało w latach 20-tych lub 30-tych ubiegłego wieku. Potwierdzone jest, że w1929 roku powstało Kółko Rolnicze, a wiadomo jest, że statutowo równolegle zakładane były Koła Gospodyń Wiejskich.

W latach międzywojennych Gospodynie z KGW wspólnie uczyły się oraz kultywowały święta narodowe i tradycyjne obrzędy ludowe. W czasie II wojny światowej prawdopodobnie Koło nie działało, choć trudno to dzisiaj ustalić. Lata powojenne natomiast to okres dużej aktywności Koła, podobnie jak lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte.

W roku 1968 stan koła liczył 12 pań. Na ich bazie działał chór przykościelny prowadzony prze organistę Koryczana. Do tej pory w Kole są panie, które śpiewały w tym chórze. Tamten okres obfitował w organizowanie różnego rodzaju kursów. Największym "wzięciem" cieszyły się kursy kroju, szycia, haftu, gotowania i pieczenia. Wiele kursantek szyje, nie tylko dla siebie, do dnia dzisiejszego. Zaś pani Zofia Stach i pani Maria Kołodziejczyk były bardzo wziętymi kucharkami na wielu lokalnych weselach. W tamtych latach działalność Koła wspierało Kółko Rolnicze w Przegini. Organizowano wówczas zabawy taneczne z dochodem przeznaczonym na zakup różnorakiego sprzętu i narzędzi potrzebnych w gospodarstwie, jak również zastawy stołowej wypożyczanej na wesela i inne uroczystości, a także innych sprzętów.

Pod koniec lat siedemdziesiątych koło liczyło 52 osoby. Lata osiemdziesiąte, to również ponad 40 pań, lata dziewięćdziesiąte 30. Obecnie skupia 20 członkiń. Pierwszą przewodniczącą była Stefania Wróbel pracująca w Przegini w latach 1937-1945, następnie panie Salomea Piekarz, Władysława Kluczewska, Katarzyna Mitka, Krystyna Piekarz, Honorata Sołtysik, Zofia Rogozik, Stanisława Baranek, Władysława Syguła. Od 2005 r. przewodniczącą jest pani Barbara Mosurek. Pierwszym stałym lokum KGW było wyremontowane nakładem Koła pomieszczenie w starej szkole. Obecnie mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Przegini.

KGW Przeginia włącza się czynnie w uroczystości kościelne. Podtrzymując ludowe tradycje, panie występują w strojach ludowych, asystują w procesjach podczas odpustów, Bożego Ciała, Wielkanocy, prezentują wieniec dożynkowy podczas wrześniowego odpustu. Wspólnie czuwają przy grobie w Wielki Piątek w kościele parafialnym, zaś od kilku lat wiją specjalnie na Niedzielę Palmową kilkumetrową palmę z ręcznie robionymi kolorowymi kwiatami. Wspólnie śpiewają również Majówkę przed przydrożną kapliczką. Śpiew stanowi ważny element działania Koła. W repertuarze są przyśpiewki ludowe, pieśni dożynkowe, fragmenty wiejskiego wesela i przepiękne stare pastorałki. Obecnie pieczę nad Grupą Śpiewaczą sprawuje instruktor muzyczny Vasyl Stefanyuk. Panie znajdują również czas na zwiedzanie Polski i pielgrzymki do cudownych miejsc. Miedzy innymi wyjeżdżały do Zakopanego, Warszawy, Lichenia, Częstochowy, na Górę Świętej Anny, Oświęcimia, Wadowic, Kopalni Soli w Wieliczce, na Wawel, do Krynicy oraz na Słowację.

Wśród członkiń KGW Przeginia są krawcowe, wspaniałe kucharki, pieśniarki z pięknymi głosami i jest pani, która pisze wiersze i teksty piosenek na każdą okazję - pani Władysława Syguła.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RACŁAWICACH

Obecnie funkcjonujące Koło Gospodyń Wiejskich rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku, przejmując lokalne tradycje od starszego pokolenia Gospodyń, które działały w latach PRL i Wolnej Polsce. Rozpoczęcie działalności w nowym składzie nie oznaczało odcięcia się od seniorek, a wręcz przeciwnie, doświadczone Gospodynie nauczyły młodsze koleżanki np. pięknej i wymagającej sztuki szydełkowania. Panie wspólnie świętują również Dzień Kobiet, a młodsze Gospodynie z szacunkiem wysłuchują rad starszych.

Nazwa Koło Gospodyń Wiejskich zobowiązuje do określonych działań zarówno na rzecz społeczności lokalnej, jak i poza nią. Koło corocznie przygotowuje piękny wieniec na dożynki parafialne, który jest wyrazem dziękczynienia Bogu za coroczne dary. Członkinie Koła dbają o groby księży spoczywających na cmentarzu w Racławicach, a także o groby bohaterów wojennych. Każdego roku KGW pomaga Komitetowi Inicjatyw Społecznych z Racławic w organizacji festynów, a w szczególności „Święta Baby". Panie dbają o podniebienia uczestników tych uroczystości zapewniając smakowity poczęstunek.

Od początku swojej działalności KGW uczestniczyło w życiu naszej gminy i powiatu. Reprezentowały miejscowość Racławice na uroczystościach gminnych, czynnie włączając się w ich oprawę poprzez śpiew, piękny regionalny strój, jak również poprzez prezentację dokonań artystycznych i kulinarnych. Koło uczestniczyło w corocznych wyjazdach dożynkowych, prezentując wykonane przez siebie wieńce dożynkowe.

W roku 2006 KGW promowało Gminę Jerzmanowice – Przeginia i miejscowość Racławice na targach ,, Agro-Krak" w Krakowie, prezentując tam robótki ręczne.

W 2009 roku koło ograniczyło swoją działalność do minimum aż do 2014 roku. Obecnie KGW znowu włączyło się aktywnie w życie naszej gminy uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach, takich jak "Święto Baby", Wieczór Niepodległościowy czy 100-lecie wymarszu Kampanii Kadrowej "My pierwsza brygada...". Obecną Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Racławicach jest pani Agnieszka Korbiel.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SĄSPOWIE

KGW Sąspów oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w 1960 roku, chociaż jego działalność sięga lat wcześniejszych. Było to prężne Koło, liczące 40 członkiń. Organizowało różne kursy - gotowania, pieczenia, szycia, jak również wycieczki krajoznawcze oraz konkursy.

W roku 1984 powstał zespół folklorystyczny. Patronat nad Grupą Śpiewaczą objął Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach. Bardzo szybko panie zaczęły odnosić sukcesy. Już w tym samym roku Grupa otrzymała dyplom uznania za udział w Rejonowym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych w Sułoszowej wraz z zaproszeniem na konkurs wojewódzki w Niepołomicach, a także dyplom za udział w Prezentacjach Zespołów Ludowych, Kół Gospodyń Wiejskich i Młodzieży Wiejskiej w Wysocicach. Panie brały też udział między innymi w: IX Konkursie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych, IV Prezentacjach Zespołów Ludowych, Rejonowym Konkursie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych w Przegini, IV Przeglądzie Zespołów Ludowych w Gdowie, II Krajowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych KGW i Kółek Rolniczych "Kielce 87", VII Konkursie Kościuszkowskim w Racławicach. Wszędzie Koło wysoko oceniano za działalność społeczno - kulturalną, wysoki poziom artystyczny i głęboki związek z tradycją naszego regionu, co przełożyło się na wiele nagród, wyróżnień i dyplomów. KGW Sąspów brało również wielokrotnie udział w konkursach na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy, zdobywając niejednokrotnie wysokie miejsca.

Z grupy śpiewaczej wyłonił się zespół tworzący teatr obrzędowy przedstawiający dawne tradycje związane z kiszeniem kapusty, darciem pierza, wiejskim weselem, zrękowinami czy innymi, które zapamiętały najstarsze mieszkanki Sąspowa. Przedstawienia teatru obrzędowego zawsze licznie gromadzą widownię podczas występów. Wystawiane były m.in. na Przeglądach Teatrów Wsi Polskiej i w okolicznych miejscowościach.

W każdym roku KGW brało udział w świętowaniu Imienin Krakowa, podczas których goście byli częstowani wyrobami mleczarskimi i własnymi wypiekami. Grupa Śpiewacza uczestniczyła również przez wszystkie lata w dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich promując gminę Jerzmanowice - Przeginia. Na Dożynkach Diecezjalno - Gminnych w 2003 roku w Przegini wieniec dożynkowy zajął I miejsce, a biskup diecezji sosnowieckiej wręczył puchar stały oraz puchar przechodni. W roku 2007, kiedy to w Sąspowie miały miejsce Dożynki Diecezjalno - Gminne, wieniec dożynkowy został szczególnie wyróżniony przez biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego, za który wręczył puchar przechodni.

KGW aktywnie uczestniczy również we wszystkich imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury czy inne instytucje, takich jak Jurajski Piknik Rodzinny w Sąspowie. Członkinie starają się szczególnie przybliżać, zwłaszcza młodszej części społeczności dawne obrzędy, tradycje i zwyczaje w ludowej pieśni i obrzędowej scenie. Od paru lat KGW posiada własny lokal wygospodarowany w remizie OSP w Sąspowie. Obecnie funkcję Przewodniczącej pełni pani Elżbieta Kanasiuk.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SZKLARACH

Pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich w Szklarach powstało w 1970 roku. Liczyło wtedy 18 członkiń, potem dołączyło jeszcze 36 pań. Przewodniczącą została pani Felicja Adamczyk.

Działalność ówczesnego Koła była związana z odchowywaniem piskląt, urządzaniu przedstawień i zabaw dochodowych. Panie prowadziły także różnorakie kursy: krawiectwa, koronkarstwa, kulinarne dotyczące np. żywienia małych dzieci, kurs wykonywania gorsetów krakowskich.

Reaktywacja KGW Szklary nastąpiła 11 stycznia 2009 roku. Funkcję Przewodniczącej objęła pani Janina Krystyna Karcz i pełni ją aż do dzisiaj. Pierwszą z potrzeb był zakup nowych strojów krakowskich. Panie przeprowadziły w tym celu zbiórkę pieniężną i przy pomocy Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, zakupiły brakujące stroje.

W 2014 roku KGW Szklary wzięło udział w Plebiscycie na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich. Panie chętnie uczestniczą w lokalnych uroczystościach i imprezach takich jak "Pieczone" czy Wieczór Niepodległości. Angażują się poprzez organizację stoisk kulinarnych i wykonywanie oprawy artystycznej. KGW promuje gminę również podczas wyjazdów np. do Warszawy na obchody 330-lecia Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Panie uczestniczą w przygotowaniach różnorakich uroczystości rocznicowo - historycznych zarówno w Szklarach, jak i w Łazach podczas Rocznicy Pacyfikacji Wsi Łazy. KGW współpracuje z OSP w Szklarach, przygotowując poczęstunek np. podczas ćwiczeń strażackich. Wspierają również kościół, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, a także poprzez oprawę uroczystości religijnych

Członkinie KGW wykonują wieńce dożynkowe, które prezentują podczas dożynek powiatowych i gminnych, niejednokrotnie zdobywając wyróżnienia i pochwały. Prezentują również wykonane własnoręcznie palmy oraz inne ozdoby rękodzieła ludowego. Swą działalnością starają się ocalić od zapomnienia lokalne dziedzictwo kulturowe.

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER