UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz projektu Uchwały ws. zasad wyznaczania oraz zasad działania składu komitetu rewitalizacji

Rozmiar:

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy przeprowadził konsultacje społeczne dot., projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania składu komitetu rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką miały możliwość składać uwagi w terminie od 10.05.2016 roku do 13.06.2016 roku:

 • w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Referacie Infrastruktury godzinach pracy Urzędu,
 • w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy.

W trakcie trwania konsultacji społecznych wpłynęły następujące uwagi:

 

L.p.

Dokument, do którego odnosi się uwaga

Treść uwagi

Odpowiedź na uwagę

1.

Gminny Program Rewitalizacji

Zgłoszono konieczność uzupełnienia zadań  dotyczących parkingów typu park & ride w Jerzmanowicach oraz Przegini o montaż monitoringu, ze względu na poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Uwaga została uwzględniona, montaż monitoringu został wprowadzony jako element zadania.

2.

Gminny Program Rewitalizacji

Zgłoszono konieczność odwodnienia terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czubrowicach, ze względu na zagrożenia

Uwaga została uwzględniona, odwodnienie terenu zostało wprowadzone jako element zadania.

3.

Gminny Program Rewitalizacji

Zgłoszono chęć stworzenia parku w centrum Jerzmanowic, w którym mieszkańcy mogliby odpocząć.

Uwaga została uwzględniona, wprowadzono zadanie nr 1.5. park sensoryczny  - miejsce wypoczynku mieszkańców.

4.

Gminny Program Rewitalizacji

Uznano, iż wszystkie zadania (poza budynkiem wielofunkcyjnym w Jerzmanowicach), które zostały wcześniej zgłoszone są zadaniami istotnymi dla rozwoju wskazanych obszarów i powinny znaleźć się w puli zadań priorytetowych.

Uwaga została uwzględniona.

5.

Gminny Program Rewitalizacji

W trakcie spotkania konsultacyjnego zastanawiano się także nad stworzeniem miejsca wypoczynku dla mieszkańców, korzystających ze ścieżek rowerowych prowadzących pomiędzy Jerzmanowicami, Przeginią, a Czubrowicami.

Uwaga została uwzględniona.

Dodatkowo, ze względu na fakt, iż pojawiły się wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dot. oceny programów rewitalizacji dokument został uzupełniony do wskazanych wytycznych, w tym:

 • wprowadzono graficzne załączniki (mapy i tabele), pokazujące zróżnicowanie problemów społecznych w poszczególnych sołectwach.
 • dodano cel główny rewitalizacji oraz wskaźniki monitoringu poszczególnych celów strategicznych (wraz ze źródłami).
 • wprowadzono mapę przedstawiającą zmiany przestrzenno-funkcjonalne rewitalizacji.
 • uzupełniono opisy komplementarności poszczególnych zadań.
 • w rozdziale dotyczącym monitoringu przedstawiono dokładny zakres zadań podmiotów zaangażowanych w realizację strategii oraz ścieżki procedur związanych z monitorowaniem oraz wprowadzaniem zmian w Strategii.
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER