UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Uchwała o wyznaczeniu obszarów kryzysowych do Programu Rewitalizacji podjęta!

Rozmiar:

9 października 2015 r. została podpisana przez Prezydenta ustawa o rewitalizacji. Ustawa ta daje szerokie i różnorakie możliwości gminom, które mają, lub stworzą Gminne Programy Rewitalizacji. Z inicjatywy wójta Adama Piaśnika, w naszej gminie toczą się przygotowania do opracowania takiego programu, a w marcu na ostatniej sesji Rady Gminy podjęta została uchwała o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji, niezbędnych do opracowania Programu Rewitalizacji. Przepisy ustawy mówią, iż w przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania własne z zakresu przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenia, rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy lub na wniosek Wójta obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia przystąpiła do niezbędnych analiz jeszcze zanim doszło do podpisania i ostatecznego wejścia w życie nowej ustawy. Dotychczas, pojęcie rewitalizacji w przepisach prawa, dotyczyło przywracania do użytkowania publicznego zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych w miastach. Nowo przyjęta ustawa rozszerza zakres wsparcia publicznego dla procesów rewitalizacyjnych również o tereny wiejskie, których przestrzeń została w jakimś sensie zdegradowana z różnych przyczyn, m.in. na skutek postępowania tzw. „suburbizacji”, czyli zamiany przestrzeni dawnych, samodzielnie funkcjonujących wsi, w gęsto i – zazwyczaj – chaotycznie zabudowywane „przedmieścia”, z których ludzie na cały dzień wyjeżdżają do sąsiedniego miasta. Takie „suburbia” stają się często obszarami zdegradowanymi społecznie, gdzie rodzą się różnego rodzaju patologie społeczne, co wynika z zerwania tradycyjnych, międzyludzkich relacji. Mieszkańcy „suburbiów” nie znają się między sobą, nie mówią sobie na co dzień „dzień dobry”, a co za tym idzie – są wzajemnie dla siebie obojętni, nie pomagają sobie nawzajem i nie stanowią wspierającej się wzajemnie społeczności.

Aby zapobiec tworzeniu takich zdegradowanych społecznie przestrzeni, nowa ustawa o rewitalizacji daje gminom szereg narzędzi z zakresu polityki przestrzennej i otwiera możliwości zabiegania o fundusze zewnętrzne na realizację Lokalnych Programów Rewitalizacyjnych. Ich uchwalenie wymaga jednak wcześniej przeprowadzenia odpowiednich analiz (tzw. „diagnoza”), wyznaczenia w drodze analiz strefy zdegradowanej, uchwalenia na tej podstawie przez Radę Gminy tzw. Strefy Rewitalizacji i przystąpienia przez Gminę do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na podstawie uchwały Rady Gminy.

Wójt Adam Piaśnik, jeszcze przed podpisaniem przez Prezydenta Andrzeja Dudę nowej ustawy i przed jej wejściem w życie, zdecydował o zaangażowaniu konsultantów z krakowskiego Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS), chcąc, aby gmina Jerzmanowice – Przeginia była jedną z pierwszych w Polsce gmin wiejskich, dysponujących narzędziami, jakie daje nowa ustawa. Eksperci z krakowskiego CDS prowadzili w naszej gminie wymagane badania już od początku października 2015 r. Przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców, wizję lokalną, w ramach której eksperci zwiedzali cały obszar naszej gminy, odbyły się spotkania z udziałem mieszkańców, sołtysów, radnych i młodzieży szkolnej. Zasięgnięto opinii GOPS, Policji i innych instytucji posiadających styczność z problemami społecznymi, jakie, niestety pojawiają się w naszym otoczeniu. Z wszystkich źródeł zbierano informacje o problemach i potrzebach. Na podstawie tych prac, eksperci CDS przygotowali propozycję wyznaczenia strefy działań rewitalizacyjnych, które zostały zaproponowane Radzie Gminy na marcowej sesji. Strefa obejmuje centra 4 sołectw i ciągi komunikacyjne łączące kilka głównych obszarów przewidywanych działań rewitalizacyjnych. Ustawa nie pozwala na objęcie programem rewitalizacji całego obszaru gminy, strefa rewitalizowana może obejmować nie więcej, niż 20% analizowanego obszaru i obejmować miejsca zamieszkania nie więcej, niż 30% mieszkańców, trzeba więc było dokonać wyboru. Mieszkańcy tych sołectw, które nie zostały w projekcie strefy ujęte, nie powinni jednak martwić się z tego powodu – ich okolica została uznana za mniej zdegradowaną, a więc – lepiej zagospodarowaną. Nie znaczy to bynajmniej, że w obszarach „pominiętych” przez projekt nie będzie już żadnych działań upiększających i poprawiających infrastrukturę. Na terenie całej gminy prace gospodarskie będą prowadzone co najmniej tak, jak dotychczas, ale wyznaczenie strefy rewitalizacji i skorzystanie przez gminę Jerzmanowice – Przeginia z możliwości prawnych, jakie daje ustawa rewitalizacyjna, da nam dodatkowe narzędzia i środki dla uporządkowania gospodarki przestrzennej i inwestycji infrastrukturalnych, służących mieszkańcom.

Po przyjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023, opracowane dokumenty zostaną wyłożone do konsultacji społecznych i rozpocznie się kolejna procedura przyjmowania od mieszkańców Gminy propozycji i wniosków w tej sprawie. Ostateczny kształt Gminnego Programu Rewitalizacji będzie efektem tych konsultacji społecznych i pracy zaangażowanych ekspertów, a jego przyjęcia przez Radę Gminy możemy się spodziewać jeszcze bieżącego roku.

Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w BIP

   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER