UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

INFORMACJE Z TERENU GMINYINFORMACJE SPOZA GMINYZAWIADOMIENIA RADY GMINYINFORMACJE ARCHIWALNEWYDARZENIA KULTURALNEAKTUALNE INWESTYCJE

   

Informacje z terenu Gminy

Gospodarka odpadami - NOWA DEKLARACJA | NOWE STAWKI

Rozmiar:

Co dla mieszkańców oznaczają zmiany?

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI!

W skutek podjętych przez Radę Gminy uchwał z dnia 8 luty 2016 r. ulegnie zmianie metoda naliczenia opłaty jak również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Takie zmiany pociągają za sobą konieczność złożenia „nowej deklaracji”, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.

Nowy wzór deklaracji dołączony został do każdego Ostańca, który jest dystrybuowany do Mieszkańców w okresie przedświątecznym. Można go również pobrać (załącznik). Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć uzupełnioną i podpisaną deklarację w nieprzekraczalnym terminie  do 15 kwietnia 2016 r. 

Sposoby złożenia nowej deklaracji:

 • w Urzędzie Gminy z siedzibą 32-048 Jerzmanowice 372B, w pokoju nr 124 uzyskają państwo pomoc w wypełnieniu, w godzinach: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek-piątek 8:00-16:00,
 • przesłanie pocztą prawidłowo wypełnionej deklaracji na adres Urzędu Gminy,
 • wypełnienie deklaracji w formie elektronicznej poprzez ePUAP (podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
 • złożenie deklaracji w wyznaczonych punktach na terenie gminy. Pracownicy Urzędu Gminy będą dyżurować, zbierać deklaracje i pomagać w ich prawidłowym wypełnieniu w każdej z miejscowości.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz dyżurów na terenie poszczególnych sołectw:

Miejscowość

Termin

Godzina

Miejsce

Czubrowice

4 kwietnia 2016 (poniedziałek)

16:00 - 19:00

Szkoła Podstawowa

Gotkowice

30 marca 2016 (środa)

16:00 - 19:00

Remiza OSP

Jerzmanowice

30 marca 2016 (środa)

4 kwietnia 2016 (poniedziałek)

16:00 - 19:00

17:00 - 19:00

Urząd Gminy, pok. 124

Łazy

30 marca 2016 (środa)

16:00 - 19:00

Remiza OSP

Przeginia

31 marca 2016 (czwartek)

4 kwietnia 2016 (poniedziałek)

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

Dom Ludowy

Racławice

31 marca 2016 (czwartek)

5 kwietnia 2016 (wtorek)

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

Budynek Wielofunkcyjny

Sąspów

31 marca 2016 (czwartek)

16:00 - 19:00

Remiza OSP

Szklary

4 kwietnia 2016 (poniedziałek)

16:00 - 19:00

Szkoła Podstawowa

 

Co dla mieszkańców oznaczają zmiany?

NOWA WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT OD II KWARTAŁU 2016 ROKU

W dniu 8 lutego 2016 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. W związku z tym od 1 kwietnia 2016 r.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 15 zł,
 • dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 26 zł,
 • dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 30 zł,
 • dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 34 zł,
 • dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego i większego – 37 zł.

W przypadku odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny, opłata wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 25 zł,
 • dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 36 zł,
 • dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 40 zł,
 • dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 44 zł,
 • dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego i większego – 47 zł.

Terminy płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uległy zmianom.
Opłaty należy uiszczać, na podstawie złożonych deklaracji do dnia:
15 marca - za I kwartał, 15 maja - za II kwartał, 15 września - za III kwartał, 15 listopada - za IV kwartał

 

Wyjaśnienie do zmian

TRUDNY WYBÓR ODBIORCY ŚMIECI

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia informuje, że na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia” przeprowadzono pięć postępowań przetargowych:

 • Pierwszy przetarg – unijny, obejmujący świadczenie usług na okres 22 miesięcy, przesłany w dniu 02.10.2015 r. do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
 • Drugi przetarg – krajowy, obejmujący świadczenie usług na okres 14 miesięcy, ogłoszony dnia 04.12.2015 r.
 • Trzeci przetarg – krajowy, obejmujący świadczenie usług na okres 14 miesięcy, ogłoszony dnia 17.12.2015 r.
 • Czwarty przetarg – krajowy, obejmujący świadczenie usług na okres 14 miesięcy, ogłoszony dnia 30.12.2015r.
 • Piąty przetarg – krajowy, obejmujący świadczenie usług na okres 14 miesięcy, ogłoszony dnia 26.01.2016 r.

Pierwsze trzy postępowania przetargowe zostały unieważnione z przyczyn formalnych, gdyż cena złożonych ofert przekraczała środki, które zostały przeznaczone na sfinansowanie tego zadania. W kolejnym, już czwartym przetargu złożone oferty także przekraczały środki dostępne w budżecie gminy. Pojawiło się ryzyko, że również w piątej procedurze przetargowej nie zostanie wyłoniona firma świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy, a umowa podpisana z dotychczasowym wykonawcą obowiązywała do końca stycznia 2016 roku.

W związku z tym Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie w dniu 15 stycznia 2016 r. sesji nadzwyczajnej i podjęcie uchwał umożliwiających przesunięcia środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednak podczas sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia nie uchwaliła zmian budżetowych w wyniku czego nie było możliwe podpisanie przez Wójta umowy z firmą, która złożyła w czwartym przetargu najkorzystniejszą ofertę. W konsekwencji dnia 18.01.2016 r. unieważniono czwarte postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Aby zachować ciągłość odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Wójt podpisał interwencyjną umowę na okres dwóch miesięcy z firmą świadczącą dotychczas usługi, dając tym samym możliwość przeprowadzania kolejnego konkursu. Następnie ogłoszono piąty przetarg, jednak ceny ofertowe za odbiór i zagospodarowanie odpadów nadal przewyższały środki przeznaczone na to zadanie. Temat gospodarki odpadami ponownie został poruszony na obradach sesji Rady Gminy, i w dniu 8 lutego 2016 r. Rada przyjęła pakiet uchwał, który umożliwi bilansowanie się systemu gospodarki odpadami poprzez zmianę wysokości stawek opłat. Takie zmiany nastąpiły również w wielu innych gminach. W związku z powyższym piąty przetarg rozstrzygnięto dnia 16 lutego 2016 r. wyłaniając firmę Wiesław Strach Wywóz Nieczystości oraz Przewóz ładunków z siedzibą w Częstochowie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i będzie obsługiwała naszą gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2016 roku do końca maja 2017 roku.

 

System SMS w gospodarce odpadami!

W celu usprawnienia działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przypomnienia mieszkańcom Gminy Jerzmanowice-Przeginia m.in. o zbliżających się terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje możliwość otrzymywania nieodpłatnych powiadomień SMS.

Podczas składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystarczy podać numer telefonu komórkowego, na który wiadomość sms zostanie wysłana.

Usługa została przygotowana przez Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia we współpracy z serwisem internetowym wiem.co. Platforma prowadzona przez dotOne, wykorzystywana jest na terenie Naszej Gminy od 2012 roku.

Istnieje możliwość otrzymywania również dodatkowych informacji za pośrednictwem sms. Więcej można przeczytać na www.jerzmanowice-przeginia.pl/index.php/informator/bezpieczenstwo/system-sms-wiem-co
 

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_odpady_2016.pdf)Deklaracja 2016176 kB
   

SZYBKI DOSTĘP DO:

PROGRAM REWITALIZACJIPLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJNAZWY ULIC - JERZMANOWICEAKTUALIZACJA STUDIUMGOSPODARKA ODPADAMI
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEKOMUNIKATY PRĄD, WODA, GAZMONITORING POWIETRZA MAŁOPOLSKAGIEŁDA NADESŁANYCH OFERTOGŁOSZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓWOGŁOSZENIA DLA ROLNIKÓW
PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
KOMUNIKATY ZARZĄDZANIE KRYZYSOWERELACJE FILMOWE Z SESJI RADY GMINYKONSULTACJE SPOŁECZNEKOMITET "NASZA WSPÓLNOTA JURAJSKA"STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

   

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - NOWE OKNOEPUAP - NOWE OKNOCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - NOWE OKNOE-URZĄD - NOWE OKNOE-USŁUGI - NOWE OKNOGMINNY PORTAL MAPOWY - NOWE OKNO

PLATFORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - NOWE OKNOWIEM.CO - SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACHCENTRUM WOLONTARIATU GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIADZIENNIKI URZĘDOWE - NOWE OKNOOBYWATEL - INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM - NOWE OKNOPOPRZEDNIA WERSJA STRONY Z LAT 2009-2012 - NOWE OKNO

   

PROGRAMY AKTYWIZACYJNE

   

INWESTYCJE

 • Remont drogi gminnej Racławice

  REMONT DROGI GMINNEJ RACŁAWICE "CMENTARZ"

 • Utwardzenie działki przy OSP Sąspów

  UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Sąspów

  MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W SĄSPOWIE

 • Stolarka okienna OSP Jerzmanowice

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP JERZMANOWICE

 • Nowa siedziba Gminego Ośrodka Kultury

  NOWA SIEDZIBA GOK

 • Modernizacja samochodów w OSP Jerzmanowice 2015

  MODERNIZACJA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH W OSP JERZMANOWICE

 • Remont drogi gminnej Jerzmanowice - goła

  REMONT DROGI GMINNEJ JERZMANOWICE - GOŁA

 • Remont dróg rolniczych

  REMONT DRÓG ROLNICZYCH

 • Stolarka okienna OSP Sąspów

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W REMIZIE OSP SĄSPÓW

 • Boisko Jerzmanowice

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JERZMANOWICACH

   

WARTO ZNAĆ

 • Obrona Terytorialna

  OBRONA TERYTORIALNA WIĘCEJ INFORMACJI

 • 500+

  WIĘCEJ INFORMACJI ŚWIADCZENIE 500+

   

NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA - NOWE OKNOMIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE - NOWE OKNOUNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - NOWE OKNOZAKŁAD KARNY W TRZEBINI - NOWE OKNOWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE - NOWE OKNOSTOWARZYSZENIE TERYTORIALNI - NOWE OKNO

   

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
32-048 Jerzmanowice  ul. Rajska 22


tel. 123895 247, 022, 056, 064
fax 12 3895 521
e-mail. gmina@jerzmanowice-przeginia.pl


NIP 677-20-19-451
REGON 000535043

Godziny pracy - URZĄD
poniedziałek - piątek 800-1600

Godziny pracy - KASA
poniedziałek - piątek 800-1545

Numer konta
40 8589 0006 0150 0000 0390 0009

     

   
© 2013-2017 Powered by Joomla! & Designed by Izabela Jędrzejek | ALLROUNDER